Hlavní obsah

hodnota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (význam) значе́ние, цена́, це́нностьumělecká hodnotaхудо́жественная це́нностьza tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости
  2. (údaj) значе́ниеenergetická hodnota potravinэнергети́ческая це́нностьabsolutní hodnotaабсолю́тная величина́
  3. (něco cenného, kvalita) досто́инство, це́нностьmateriální hodnotyматериа́льные це́нностиkulturní hodnotyкульту́рные це́нностиžebříček hodnotсисте́ма це́нностей
  4. сто́имостьhodnota akcieсто́имость а́кцииužitná hodnotaпотреби́тельная сто́имостьúčetní hodnotaбала́нсовая сто́имостьdaň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

Vyskytuje se v

daň: нало́г на доба́вленную сто́имость, НДСdaň z přidané hodnoty

nominální: нарица́тельная сто́имостьnominální hodnota

okamžitý: мгнове́нное значе́ниеfyz. okamžitá hodnota

přidaný: нало́г на доба́вленную сто́имостьekon. daň z přidané hodnoty

užitný: потреби́тельная сто́имостьekon. užitná hodnota

hraniční: преде́льная величина́hraniční hodnota

nutriční: пищева́я це́нностьnutriční hodnota

výživný: пита́тельная це́нностьvýživná hodnota

výživový: пита́тельная це́нностьvýživová hodnota

zůstatkový: оста́точная сто́имостьzůstatková hodnota

нало́г: нало́г на доба́вленную сто́имостьdaň z přidané hodnoty

приба́вочный: приба́вочная сто́имостьnadhodnota, přidaná hodnota

пищево́й: пищева́я це́нностьnutriční hodnota potravin

старшинство́: по старшинству́podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)

hodnota: энергети́ческая це́нностьenergetická hodnota potravin