Hlavní obsah

нало́г

Podstatné jméno, rod mužský

  • daňвзима́ть нало́гvybírat daňнало́г на доба́вленную сто́имостьdaň z přidané hodnotyподохо́дный нало́гdaň z příjmůста́вка нало́говdaňová sazbaуклоне́ние от нало́гаdaňový únikосно́ва нало́гаdaňový základ

Vyskytuje se v

плате́льщик: plátce daní, daňový poplatníkплате́льщик нало́гов

подлежа́ть: podléhat zdaněníподлежа́ть обложе́нию нало́гами

подохо́дный: daň z příjmůподохо́дный нало́г

поземе́льный: pozemková daňпоземе́льный нало́г

обложи́ть: zdanit mzduобложи́ть нало́гом зарпла́ту

освободи́ть: osvobodit od daní kohoосвободи́ть от нало́гов кого

упла́чивать: odvádět daňупла́чивать нало́г

daň: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость, НДС

daňový: daňový únikуклоне́ние от нало́га

dědický: dědická daňнало́г на насле́дство

hodnota: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

nemovitost: daň z nemovitostiнало́г по недви́жимости

obrat: daň z obratuнало́г с оборо́та

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

příjem: ekon. daň z příjmůподохо́дный нало́г

spotřební: ekon. spotřební daňнало́г на потребле́ние

únik: ekon. daňový únikуклоне́ние от упла́ты нало́гов, ухо́д от нало́гов

výměr: daňový výměrисчисле́ние су́ммы нало́га

záloha: záloha na daňава́нс по нало́гу

důchodový: důchodová daňподохо́дный нало́г

odvést: odvést daňвнести́ нало́г

odvod: odvod daněотчисле́ние нало́га

osvobozený: osvobozený od daněосвобождённый от нало́га, не облага́емый нало́гом

podléhat: podléhat daniподлежа́ть нало́гу

systém: daňový systémсисте́ма нало́гов

vyměřit: vyměřit daň na coобложи́л нало́гом что

výpočet: výpočet daněрасчёт/исчисле́ние нало́га

zdanění: po zdaněníпо́сле упла́ты нало́га

нало́г: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость