Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poplatek) нало́гplatit daňплати́ть нало́гdaň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость, НДСdaň z příjmuподохо́дный нало́гdaň z nemovitostiнало́г на недви́жимостьdědická daňнало́г на насле́дство
  2. (trest, oběť) дань, до́лжное

Vyskytuje se v

dědický: dědická daňнало́г на насле́дство

hodnota: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

nemovitost: daň z nemovitostiнало́г по недви́жимости

obrat: daň z obratuнало́г с оборо́та

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

příjem: ekon. daň z příjmůподохо́дный нало́г

sazba: sazba daněнало́говая ста́вка

spotřební: ekon. spotřební daňнало́г на потребле́ние

záloha: záloha na daňава́нс по нало́гу

důchodový: důchodová daňподохо́дный нало́г

odvést: odvést daňвнести́ нало́г

odvod: odvod daněотчисле́ние нало́га

osvobozený: osvobozený od daněосвобождённый от нало́га, не облага́емый нало́гом

podléhat: podléhat daniподлежа́ть нало́гу

vyměřit: vyměřit daň na coобложи́л нало́гом что

výpočet: výpočet daněрасчёт/исчисле́ние нало́га

нало́г: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

плате́льщик: plátce daní, daňový poplatníkплате́льщик нало́гов

подохо́дный: daň z příjmůподохо́дный нало́г

поземе́льный: pozemková daňпоземе́льный нало́г

налогооблага́емый: základ daněналогооблага́емая ба́за

освободи́ть: osvobodit od daní kohoосвободи́ть от нало́гов кого

упла́чивать: odvádět daňупла́чивать нало́г

daň: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость, НДС