Hlavní obsah

hodnota

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (význam) значе́ние, цена́, це́нностьumělecká hodnotaхудо́жественная це́нностьza tržní hodnotuпо ры́ночной сто́имости
  2. (údaj) значе́ниеenergetická hodnota potravinэнергети́ческая це́нностьabsolutní hodnotaабсолю́тная величина́
  3. (něco cenného, kvalita) досто́инство, це́нностьmateriální hodnotyматериа́льные це́нностиkulturní hodnotyкульту́рные це́нностиžebříček hodnotсисте́ма це́нностей
  4. сто́имостьhodnota akcieсто́имость а́кцииužitná hodnotaпотреби́тельная сто́имостьúčetní hodnotaбала́нсовая сто́имостьdaň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

Vyskytuje se v

daň: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость, НДС

nominální: nominální hodnotaнарица́тельная сто́имость

okamžitý: fyz. okamžitá hodnotaмгнове́нное значе́ние

přidaný: ekon. daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

užitný: ekon. užitná hodnotaпотреби́тельная сто́имость

hraniční: hraniční hodnotaпреде́льная величина́

nutriční: nutriční hodnotaпищева́я це́нность

výživný: výživná hodnotaпита́тельная це́нность

výživový: výživová hodnotaпита́тельная це́нность

zůstatkový: zůstatková hodnotaоста́точная сто́имость

нало́г: daň z přidané hodnotyнало́г на доба́вленную сто́имость

приба́вочный: nadhodnota, přidaná hodnotaприба́вочная сто́имость

пищево́й: nutriční hodnota potravinпищева́я це́нность

старшинство́: podle hodnosti/postavení, karet. podle hodnoty (karet)по старшинству́

hodnota: energetická hodnota potravinэнергети́ческая це́нность