Hlavní obsah

mírně

Vyskytuje se v

beránek: mírný jako beránekкро́ткий как ове́чка

mírný: geogr. mírné pásmoуме́ренный по́яс

obezita: mírná obezitaуме́ренная полнота́

pás: mírný podnebný pásуме́ренный климати́ческий по́яс

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

klima: teplé/mírné/kontinentální klimaтёплый/уме́ренный/континента́льный кли́мат

mírný: mírný vítrсла́бый ве́тер

mírný: mírný trestмя́гкое наказа́ние

říct: upřímně/jednoduše/mírně řečenoоткрове́нно/по́просту/мя́гко говоря́

vařit: vařit na mírném ohniвари́ть на ме́дленном огне́

zima: tuhá/mírná zimaсуро́вая/мя́гкая зима́

ого́нь: вари́ть на ме́дленном огне́vařit na mírném ohni

ро́вный: ро́вный кли́матmírné počasí

сиро́тский: сиро́тская зима́mírná zima

уме́ренный: уме́ренная полнота́mírná obezita

мя́гко: мя́гко говоря́/выража́ясьmírně řečeno

уме́ренный: печь в уме́ренном жару́péct v mírně vyhřáté troubě

уме́ренный: уме́ренный приро́дный по́ясmírné (podnební) pásmo