Hlavní obsah

přísně

Vyskytuje se v

tajný: přísně tajnéсоверше́нно секре́тно

dieta: přísná/redukční dietaстро́гая/разгру́зочная дие́та

důvěrný: přísně důvěrnéсоверше́нно секре́тно

pokárání: přísné pokáráníстро́гий вы́говор

стро́гий: стро́гие пра́вилаpřísná pravidla

стро́го: Стро́го запрещено́!Přísně zakázáno!

тре́бовательный: тре́бовательный учи́тельpřísný učitel