Hlavní obsah

přísný

Vyskytuje se v

dieta: přísná/redukční dietaстро́гая/разгру́зочная дие́та

pokárání: přísné pokáráníстро́гий вы́говор

стро́гий: přísná pravidlaстро́гие пра́вила

тре́бовательный: přísný učitelтре́бовательный учи́тель