Hlavní obsah

přísný

Vyskytuje se v

dieta: přísná/redukční dietaстро́гая/разгру́зочная дие́та

pokárání: přísné pokáráníстро́гий вы́говор

стро́гий: стро́гие пра́вилаpřísná pravidla

тре́бовательный: тре́бовательный учи́тельpřísný učitel