Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

méně: více méněбо́лее ме́нее

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

přestřelit: hodně přestřelitперехвати́ть че́рез край

štěstí: Hodně štěstí!Уда́чи тебе́!

třikrát: třikrát tolik/vícвтро́е бо́льше, втройне́

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

čas: Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.

líbit se: Hodně se mi líbí.Она́ мне о́чень нра́вится.

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

užitek: nadělat víc škody než užitkuпринести́ бо́льше вреда́ чем по́льзы

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

nikdy: nikdy víceникогда́ бо́льше

pozdě: hodně pozděпоздне́нько

škoda: Nadělal víc škody než užitku.Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.

víc: Má o kolečko víc.У него́ не все до́ма.

za: Má toho hodně za sebou.Он мно́го пережи́л.

изли́шек: víc než dost(atečně)с изли́шком

бо́лее: Je to více než zajímavé.Бо́лее чем интере́сно.

бо́льше: čekat víc než hodinuждать бо́льше часа́

ду́мать: hodně si o sobě mysletмно́го о себе́ ду́мать

значи́тельно: mnohem víceзначи́тельно бо́льше

пить: Hodně pije.Он си́льно пьёт.

свы́ше: víc než rokсвы́ше го́да

сре́тение: Na Hromnice o hodinu více.На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.

успе́х: Hodně úspěchů!Успе́хов!

чуть: nepatrně víc, o něco víceчуть бо́льше

вода́: Uplynulo hodně vody/času.Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.

вред: To přinese víc škody než užitku.Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

кровь: krev hraje v žilách komu, má hodně energieкровь игра́ет у кого

уда́ча: Zlom(te) vaz!, Hodně štěstí!Уда́чи!

ум: Víc hlav víc ví.Ум хорошо́, а два лу́чше.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.