Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

méně: více méněбо́лее ме́нее

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

přestřelit: hodně přestřelitперехвати́ть че́рез край

štěstí: Hodně štěstí!Уда́чи тебе́!

třikrát: třikrát tolik/vícвтро́е бо́льше, втройне́

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

co: čím dél vícвсё бо́льше

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

čas: Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

líbit se: Hodně se mi líbí.Она́ мне о́чень нра́вится.

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

užitek: nadělat víc škody než užitkuнанести́ бо́льше вреда́, чем по́льзы

kolečko: Má o kolečko víc.У него́ не все до́ма.

méně: Méně by bylo více.Лу́чше ме́ньше, да лу́чше.

nadělat: nadělat víc škody než užitkuсде́лать бо́льше вреда́, чем по́льзы

nikdy: nikdy víceникогда́ бо́льше

pozdě: hodně pozděпоздне́нько

škoda: Nadělal víc škody než užitku.Он принёс бо́льше вреда́, чем по́льзы.

víc: Má o kolečko víc.У него́ не все до́ма.

víc: více méněбо́лее и́ли ме́нее

za: Má toho hodně za sebou.Он мно́го пережи́л.

изли́шек: с изли́шкомvíc než dost(atečně)

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

далеко́: далеко́ за по́лночьhodně po půlnoci

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

мно́гий: мно́гие лю́диhodně lidí, mnozí (lidé)

пить: Он си́льно пьёт.Hodně pije.

плечо́: У меня́ за плеча́ми бо́лее...Mám za sebou/na kontě více než...

раз: в разы́ бо́льшеněkolikrát víc

свы́ше: свы́ше го́даvíc než rok

сре́тение: На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.Na Hromnice o hodinu více.

успе́х: Успе́хов!Hodně úspěchů!

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

кровь: кровь игра́ет у когоkrev hraje v žilách komu, má hodně energie

уда́ча: Уда́чи!Zlom(te) vaz!, Hodně štěstí!

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.