Hlavní obsah

успе́х

Podstatné jméno, rod mužský

  1. úspěch, zdarУспе́хов!Hodně úspěchů!
  2. успе́хи dobré výsledky ve škole ap.

Podstatné jméno, rod mužský

  1. по́льзоваться успе́хом být populární

Vyskytuje se v

блестя́щий: skvělý úspěchблестя́щий успе́х

огро́мный: ohromný úspěchогро́мный успе́х

шуме́ть: vytrubovat všude své úspěchyшуме́ть о свои́х успе́хах

mnoho: Mnoho zdaru!Жела́ю успе́хов!

záruka: záruka úspěchuзало́г успе́ха

dělat: dělat pokrokyде́лать успе́хи, прогресси́ровать

dostavit se: Nakonec se úspěch dostavil.Наконе́ц пришёл успе́х.

jedinečný: jedinečný úspěchневи́данный успе́х

naparovat se: Naparoval se svými úspěchy.Кичи́лся свои́ми успе́хами.

pochovat: pochovat poslední naději na úspěchпохорони́ть после́днюю наде́жду на успе́х

přispět: přispět k úspěchuсоде́йствовать успе́ху

sklidit: sklidit úspěchиме́ть/получи́ть успе́х

úspěch: dosáhnout úspěchuдоби́ться успе́ха

vynikající: vynikající úspěchвыдаю́щийся успе́х

zapít: zapít úspěchобмы́ть успе́х

držet: držet palce/pěsti komuболе́ть за кого, жела́ть уда́чи/успе́ха кому

tajemství: tajemství úspěchuсекре́т успе́ха

zdar: Mnoho zdaru!Мно́го успе́хов!

успе́х: Hodně úspěchů!Успе́хов!