Hlavní obsah

úspěch

Podstatné jméno, rod mužský

  • успе́х, уда́чаnesporný úspěchбезусло́вная уда́чаdosáhnout úspěchuдоби́ться успе́хаsklidit/mít ohromný úspěchиме́ть огро́мный успе́х

Vyskytuje se v

záruka: záruka úspěchuзало́г успе́ха

dostavit se: Nakonec se úspěch dostavil.Наконе́ц пришёл успе́х.

jedinečný: jedinečný úspěchневи́данный успе́х

naparovat se: Naparoval se svými úspěchy.Кичи́лся свои́ми успе́хами.

pochovat: pochovat poslední naději na úspěchпохорони́ть после́днюю наде́жду на успе́х

přispět: přispět k úspěchuсоде́йствовать успе́ху

sklidit: sklidit úspěchиме́ть/получи́ть успе́х

vynikající: vynikající úspěchвыдаю́щийся успе́х

zapít: zapít úspěchобмы́ть успе́х

tajemství: tajemství úspěchuсекре́т успе́ха

блестя́щий: блестя́щий успе́хskvělý úspěch

лавр: пожина́ть ла́врыsklízet úspěchy

огро́мный: огро́мный успе́хobrovský úspěch

пожина́ть: пожина́ть ла́врыsklízet vavříny, mít úspěch

успе́х: Успе́хов!Hodně úspěchů!

шуме́ть: шуме́ть о свои́х успе́хахvytrubovat všude své úspěchy