Hlavní obsah

přispět

Dokonavé sloveso

  1. (podílet se) k čemu (по)соде́йствовать, (по)спосо́бствовать чему, внести́ вклад во чтоpřispět k úspěchuсоде́йствовать успе́ху
  2. (poskytnout příspěvek) внести́ де́ньги во что, поже́ртвовать на кого/что, подкрепи́ть кого/чтоpřispět na dobročinný projektпоже́ртвовать на благотвори́тельный прое́кт
  3. (pomoci) čím посоде́йствовать, поддержа́ть в чём

Vyskytuje se v

valný: внести́ значи́тельный вклад во чтоpřispět valnou měrou k čemu

внести́: внести́ свою́ ле́птуpřispět svou troškou do mlýna

přispět: соде́йствовать успе́хуpřispět k úspěchu