Hlavní obsah

nikdy

Vyskytuje se v

dokázat: Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.To nikdy nedokážeš.

vkročit: Я туда́ бо́льше ни ного́й.Už tam nikdy nevkročím.

opatrnost: Осторо́жность никогда́ не помеша́ет.Opatrnosti nikdy nezbývá.

pozdě: Лу́чше по́здно, чем никогда́.Lépe pozdě než nikdy.

teď: тепе́рь и́ли никогда́teď nebo nikdy

zapomenout: Я ему́ э́того никогда́ не забу́ду!Nikdy mu to nezapomenu!

zbývat: Осторо́жность никогда́ не меша́ет.Opatrnosti nikdy nezbývá.

zle: Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

отворя́ть: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí nikdy samo.

раска́иваться: Раска́иваться никогда́ не по́здно.Na lítost není nikdy pozdě.

чёрт: Чем чёрт не шу́тит.Čert nikdy nespí.

nikdy: никогда́ бо́льшеnikdy více