Hlavní obsah

riskovat

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (odvažovat se něčeho) рискова́ть
  2. (dávat v sázku) идти́ на рискriskovat životрискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́зньюriskovat krkрискова́ть голово́й

Vyskytuje se v

krk: рискова́ть голово́йriskovat krk

риск: идти́ на рискriskovat

ка́рта: ста́вить на ка́рту чтоpřen. sázet na (jednu) kartu, riskovat

riskovat: рискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́зньюriskovat život