Hlavní obsah

riskovat

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (odvažovat se něčeho) рискова́ть
  2. (dávat v sázku) идти́ на рискriskovat životрискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́зньюriskovat krkрискова́ть голово́й

Vyskytuje se v

krk: riskovat krkрискова́ть голово́й

riskovat: riskovat životрискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́знью