Hlavní obsah

známka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poštovní, kolková ap.) ма́ркаdopr. dálniční známkaнало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гамsbírka známekколле́кция ма́рокkolková/poštovní známkaге́рбовая/почто́вая ма́рка
  2. (ustálené označení) знак, ма́ркаochranná známkaфи́рменный знак
  3. (předmět k označení) знак
  4. (hodnocení) оце́нка, отме́ткаvýsledná známkaгодова́я оце́нкаdát/dostat známkuпоста́вить/получи́ть оце́нку
  5. (v krasobruslení ap.) балл
  6. (příznak, znamení) при́знак, знакznámky životaпри́знаки жи́зни

Vyskytuje se v

dálniční: этике́тка-сти́кер, винье́тка для прое́зда по автомагистра́лямdálniční známka

dopisní: почто́вая бума́га/ма́ркаdopisní papír/známka

kolkový: ге́рбовая ма́ркаkolková známka

ochranný: това́рный знакochranná známka

album: альбо́м для ма́рок, кля́ссерalbum na poštovní známky

poštovní: почто́вая ма́ркаpoštovní známka

výsledný: оконча́тельная оце́нкаvýsledná známka

život: Он не подава́л при́знаков жи́зни.Nejevil známky života.

знак: това́рный знакochranná známka

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka

поста́вить: поста́вить отме́ткуdát známku

známka: нало́говый тало́н, винье́тка, ма́рка для прое́зда по скоростны́м доро́гамdopr. dálniční známka