Hlavní obsah

знак

Podstatné jméno, rod mužský

  1. зна́ки отли́чия vyznamenání
  2. в знак чего na znamení čeho

Vyskytuje se v

знак: vyznamenáníзна́ки отли́чия

мя́гкий: měkký znak název písmene ruské abecedyмя́гкий знак

препина́ние: interpunkční znaménka, interpunkceзна́ки препина́ния

твёрдый: tvrdý znakтвёрдый знак

вопроси́тельный: otazníkвопроси́тельный знак

восклица́тельный: vykřičník восклица́тельный знак

доро́жный: dopravní značkaдоро́жный знак

номерно́й: SPZ (auta)номерно́й знак автомоби́ля

това́рный: výrobní značka, ochranná známkaтова́рный знак

уваже́ние: na znamení úctyв знак уваже́ния

благода́рность: udělat co z vděčnostiсде́лать что в знак благода́рности

нагру́дный: odznak na prsouнагру́дный знак

фи́рменный: firemní označení, výrobní značkaфи́рменный знак

согла́сие: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние - знак согла́сия.

dopravní: dopravní značkyдоро́жные зна́ки

nerovnost: mat. znaménko nerovnostiзнак нера́венства

ochranný: ochranná známkaтова́рный знак

poznávací: státní poznávací značkaгосуда́рственный регистрацио́нный знак

rozdělovací: ling. rozdělovací znaménkoзнак перено́са

soubor: soubor znakůкомпле́кт зна́ков

státní: motor. státní poznávací značkaавтомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мер

váha: znamení Vahзнак Весо́в

výrobní: výrobní značkaтова́рный знак

značka: dopravní značkyдоро́жные зна́ки

znak: ling. tvrdý/měkký znakтвёрдый/мя́гкий знак

znamení: zvláštní znameníосо́бенный знак

znaménko: rozdělovací/interpunkční znaménkoзнак препина́ния/пунктуа́ции

známka: ochranná známkaфи́рменный знак

hladovka: vyhlásit protestní hladovkuобъяви́ть голодо́вку в знак проте́ста

interpunkční: interpunkční znaménkaзна́ки препина́ния

otazník: Vyvstal otazník nad...Нави́с знак вопро́са над...

pokynutí: pokynutí rukouзнак руко́й

štír: narodit se ve znamení Štíraроди́ться под знаком Скорпио́на

varovný: varovný nápisпредупреди́тельный знак, знак безопа́сности

zakývat: zakývat na souhlasкивну́ть в знак согла́сия

zvěrokruh: znamení zvěrokruhuзнак зодиа́ка

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние знак согла́сия.

souhlasit: Kdo mlčí, souhlasí.Молча́ние - знак согла́сия.

диакрити́ческий: diakritické znaménkoдиакрити́ческий знак