Hlavní obsah

знак

Podstatné jméno, rod mužský

  1. зна́ки отли́чия vyznamenání
  2. в знак чего na znamení čeho

Vyskytuje se v

диакрити́ческий: диакрити́ческий знакdiakritické znaménko

мя́гкий: мя́гкий знакměkký znak název písmene ruské abecedy

препина́ние: зна́ки препина́нияinterpunkční znaménka, interpunkce

твёрдый: твёрдый знакtvrdý znak

вопроси́тельный: вопроси́тельный знакotazník

восклица́тельный: восклица́тельный знакvykřičník

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

номерно́й: номерно́й знак автомоби́ляSPZ (auta)

това́рный: това́рный знакvýrobní značka, ochranná známka

уваже́ние: в знак уваже́нияna znamení úcty

благода́рность: сде́лать что в знак благода́рностиudělat co z vděčnosti

нагру́дный: нагру́дный знакodznak na prsou

фи́рменный: фи́рменный знакfiremní označení, výrobní značka

согла́сие: Молча́ние - знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.

dopravní: dopravní značkyдоро́жные зна́ки

nerovnost: mat. znaménko nerovnostiзнак нера́венства

ochranný: ochranná známkaтова́рный знак

poznávací: státní poznávací značkaгосуда́рственный регистрацио́нный знак

poznávací: motor. poznávací značka na autěномерно́й знак

rozdělovací: ling. rozdělovací znaménkoзнак перено́са

soubor: soubor znakůкомпле́кт зна́ков

státní: motor. státní poznávací značkaавтомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мер

úhoz: počet úhozů za minutuколи́чество зна́ков в мину́ту

váha: znamení Vahзнак Весо́в

výrobní: výrobní značkaтова́рный знак

značka: dopravní značkyдоро́жные зна́ки

značka: státní poznávací značka autaавтомоби́льный номерно́й знак, автоно́мер

značka: turistická značkaтуристи́ческий указа́тель/знак

značka: obchodní značkaторго́вая ма́рка, торго́вый знак

znak: ling. tvrdý/měkký znakтвёрдый/мя́гкий знак

znamení: zvláštní znameníосо́бенный знак

znamení: poznávací znameníопознава́тельный знак

znaménko: rozdělovací/interpunkční znaménkoзнак препина́ния/пунктуа́ции

znaménko: kladné znaménkoположи́тельный знак

znaménko: znaménko rovnostiзнак ра́венства

znaménko: znaménko plusзнак плюс

známka: ochranná známkaфи́рменный знак

hladovka: vyhlásit protestní hladovkuобъяви́ть голодо́вку в знак проте́ста

interpunkční: interpunkční znaménkaзна́ки препина́ния

otazník: Vyvstal otazník nad...Нави́с знак вопро́са над...

pokynutí: pokynutí rukouзнак руко́й

štír: narodit se ve znamení Štíraроди́ться под зна́ком Скорпио́на

varovný: varovný nápisпредупреди́тельный знак, знак безопа́сности

zakývat: zakývat na souhlasкивну́ть в знак согла́сия

znamení: na znamení přátelstvíв знак дру́жбы

zvěrokruh: znamení zvěrokruhuзнак зодиа́ка

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние знак согла́сия.

souhlasit: Kdo mlčí, souhlasí.Молча́ние - знак согла́сия.