Hlavní obsah

souhlasit

Vyskytuje se v

bezvýhradný: bezvýhradný souhlasбезогово́рочное согла́сие

jednomyslný: jednomyslný souhlasединоду́шное согла́сие

nesouhlasit: S tím nesouhlasím.С э́тим я не согла́сен.

nesouhlasit: Nesouhlasím se stěhováním.Я не согла́сен на перее́зд.

plně: Plně s Vámi souhlasím.Я с Ва́ми вполне́ согла́сен.

projevit: projevit nesouhlas s čímоспо́рить что

výhrada: Souhlasím, ale s výhradami.Я согла́сен, но с огово́рками.

vyžádat si: vyžádat si souhlas s čímзапроси́ть согла́сие на что

zakývat: zakývat na souhlasкивну́ть в знак согла́сия

zásada: V zásadě souhlasím.В при́нципе я согла́сен.

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Молча́ние знак согла́сия.

ве́рно: Э́то ве́рно.To souhlasí.

абсолю́тно: Я абсолю́тно согла́сен.Naprosto souhlasím.

дава́ть: дава́ть согла́сиеdávat souhlas komu k čemu, souhlasit s kým/čím

дать: дать согла́сиеdát souhlas komu k čemu, odsouhlasit co

несогла́сие: вы́разить своё несогла́сиеvyjádřit svůj nesouhlas

нет: Нет, (я) не согла́сен.Ne, nesouhlasím.

неуже́ли: Неуже́ли он согласи́лся?Opravdu souhlasil?

по́лностью: По́лностью с ва́ми согла́сен.Plně s vámi souhlasím.

раздели́ть: раздели́ть чью то́чку зре́нияsouhlasit se stanoviskem koho

звук: Без зву́ка согласи́лся.Souhlasil, ani nehlesl.

согла́сие: Молча́ние - знак согла́сия.Mlčení znamená souhlas.