Hlavní obsah

cizí

Přídavné jméno

  1. (nevlastní) чужо́й, не свой, не со́бственныйplést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло
  2. (zahraniční, z jiného prostředí) чужо́й, иностра́нный, не родно́йučit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́кslovo cizího původuзаи́мствованное сло́во
  3. (neznámý, nepovědomý) чужо́й, незнако́мыйcizí člověkнезнако́мец, чужо́й челове́к
  4. (vzdálený, nejsoucí zvykem) чужо́й, далёкий по ду́хуTo je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

Odvozená slova

cize

Vyskytuje se v

jazyk: родно́й/иностра́нный язы́кmateřský/cizí jazyk

původ: заи́мствованное сло́воling. slovo cizího původu

řeč: иностра́нный/родно́й язы́кcizí/mateřská řeč

slovo: дома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́domácí/cizí/přejatá slova

míchat se: лезть не в своё де́лоmíchat se do cizích věcí

příslušník: иностра́нецcizí státní příslušník

rozšířený: углублённое изуче́ние иностра́нных языко́вrozšířená výuka cizích jazyků

vměšovat se: вме́шиваться не в своё де́лоvměšovat se do cizích věcí

vstup: Посторо́нним вход воспрещён.Cizím vstup zakázán.

vykonavatel: исполни́тель чужо́й во́лиvykonavatel cizí vůle

výpůjčka: иноязы́чные заи́мствованияling. výpůjčky z cizích jazyků

výuka: обуче́ние иностра́нным языка́мvýuka cizích jazyků

znát: владе́ть иностра́нными языка́миznát cizí jazyky

účet: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

věc: лезть не в своё де́лоplést se do cizích věcí

zakázat: Посторо́нним вход запрещён.Cizím vstup zakázán.

валю́та: иностра́нная валю́таcizí valuta

воспрети́ть: Посторо́нним вход воспрещён.Cizím vstup zakázán.

жить: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

обремени́тельный: обремени́тельный груз чужи́х забо́тtěžký náklad cizích starostí

покуси́ться: покуси́ться на чужо́е иму́ществоsáhnout na cizí majetek

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

cizí: заи́мствованное сло́воslovo cizího původu