Hlavní obsah

rozšířený

Vyskytuje se v

reprodukce: просто́е/расши́ренное воспроизво́дствоekon. prostá/rozšířená reprodukce

fáma: распусти́ть молву́rozšířit fámu

klep: разнести́ спле́тнюrozšířit klep

rozšířit: расши́рить доро́гуrozšířit cestu

výuka: шко́ла с углублённым изуче́нием иностра́нным языка́мškola s rozšířenou výukou cizích jazyků

воспроизво́дство: расши́ренное воспроизво́дствоrozšířená reprodukce

ходово́й: ходово́е выраже́ниеrozšířený výraz

rozšířený: углублённое изуче́ние иностра́нных языко́вrozšířená výuka cizích jazyků