Hlavní obsah

долг

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о до́лге/ в до́лге; мн. не употр.

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о до́лге/ в долгу́; -и́, -о́в

  • dluhвойти́/влезть в долги́zadlužit seжить в долгžít na dluh

Podstatné jméno, rod mužský-а, 6 о до́лге/ в долгу́; -и́, -о́в

  1. в долгу́ být zavázán komu

Vyskytuje se v

долг: в долгу́být zavázán komu

во́инский: во́инский долгvojenská povinnost

жить: жить в долгžít na dluh

погаси́ть: погаси́ть долгsplatit dluh

погряза́ть: погряза́ть в долга́хtopit se v dluzích

dluh: жить в долгžít na dluh

povinnost: гражда́нский долгobčanská povinnost

amortizace: амортиза́ция до́лгаamortizace dluhu

kyslíkový: кислоро́дный долг, недоста́ток кислоро́даfyziol. kyslíkový dluh

nadělat: наде́лать оши́бок/долго́вnadělat chyby/dluhy

splatit: погаси́ть долг/креди́тsplatit dluh/úvěr

topit se: тону́ть в долга́хtopit se v dluzích

umoření: погаше́ние долго́вumoření dluhů

umořit: погаси́ть долгumořit dluh

vrátit: отда́ть долгvrátit dluh

vylízat se: вы́браться из долго́вvylízat se z dluhů

vymazat: аннули́ровать долгvymazat dluh

vyrovnaný: части́чно пога́шенный долгčástečně vyrovnaný dluh

zadlužený: по́ уши в долга́х кто(být) zadlužený až po uši

zahladit: погаси́ть долгfin. zahladit dluh

žít: жить в долгžít na dluh

krk: Он по́ уши в долга́х.Je po krk v dluzích.

vězet: быть по́ уши в долга́хvězet po uši v dluzích

závazek: вы́полнить обяза́тельства, испо́лнить свой долгdostát (svým) závazkům