Hlavní obsah

vyrovnaný

Vyskytuje se v

rozpočet: vyrovnaný/schodkový/přebytkový rozpočetсбаланси́рованный/дефици́тный/профици́тный бюдже́т

vyrovnat: Vyrovnat! povelРавня́йся!

rest: vyrovnat restyпогаси́ть недои́мки

účet: vyrovnat/vystavit/předložit účetоплати́ть/выписа́ть/предъя́вить счёт

vyrovnat se: Nikdo se mu nevyrovná.Никто́ с ним не мо́жет сравни́ться.

равня́ться: Vyrovnat! povelРавня́йся!

расплати́ться: vyrovnat se s věřiteliрасплати́ться с кредито́рами

счёты: vyrovnat si účty, vyrovnat se s kýmсвести́ с кем счёты

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы