Hlavní obsah

vyrovnaně

Vyskytuje se v

rozpočet: vyrovnaný/schodkový/přebytkový rozpočetсбаланси́рованный/дефици́тный/профици́тный бюдже́т

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы