Hlavní obsah

vyrovnaný

Vyskytuje se v

rozpočet: сбаланси́рованный/дефици́тный/профици́тный бюдже́тvyrovnaný/schodkový/přebytkový rozpočet

vyrovnat: Равня́йся!Vyrovnat! povel

rest: погаси́ть недои́мкиvyrovnat resty

účet: оплати́ть/выписа́ть/предъя́вить счётvyrovnat/vystavit/předložit účet

vyrovnat se: Никто́ с ним не мо́жет сравни́ться.Nikdo se mu nevyrovná.

равня́ться: Равня́йся!Vyrovnat! povel

расплати́ться: расплати́ться с кредито́рамиvyrovnat se s věřiteli

счёты: свести́ с кем счётыvyrovnat si účty, vyrovnat se s kým

vyrovnaný: ра́вные си́лы/ша́нсыvyrovnané síly/šance