Hlavní obsah

жить

Nedokonavé slovesoживу́, живёшь; жил, жила́, жи́ло; не́ жил, не жила́, не́ жило, не́ жили/не жи́ли

  1. žít, existovat, být živ o člověku, zvířatechжить за счёт когоpřiživovat se na kom jako parazit ap.
  2. růst, žít, být živ o rostlinách
  3. přen.být, žít, vyskytovat se názory, city ap.
  4. bydlet, žít, přebývat kde s kým v Moskvě, s rodiči ap.
  5. žít z čeho z úspor ap., živit se čím prací ap.жить за чужо́й счётžít na cizí účetжить в долгžít na dluh
  6. přen.žít kým/čím pro koho/co pro rodinu ap., věnovat se komu/čemu studiu ap.

Vyskytuje se v

широ́кий: жить на широ́кую но́гуžít na vysoké noze

долг: жить в долгžít na dluh

жить: жить за счёт когоpřiživovat se na kom jako parazit ap.

нараспа́шку: жить нараспа́шкуžít nevázaným životem

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

вдвоём: жить вдвоёмžít ve dvou

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

вме́сте: жить вме́стеbydlet spolu

врозь: Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.Manželé se rozešli a žijí odděleně.

го́род: жить за́ городомžít na předměstí

незави́симо: жить незави́симоsamostatně žít

оди́н: Он живёт оди́н.Žije sám.

одино́чка: жить одино́чкойžít osaměle

под: жить под Москво́йžít v okolí Moskvy

спарта́нец: жить спарта́нцемžít jako spartán

ты: Как ты (живёшь)?Jak se máš?

чуде́сно: Жить так чуде́сно!Žít je nádherné!

ба́рин: жить ба́риномžít si jako milostpán

волк: С волка́ми жить по-во́лчьи выть.Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

одино́ко: жить одино́коžít samotářsky

сосе́дство: жить по сосе́дствуbydlet v sousedství

dařit se: Как дела́?, Как (вы) живёте?Jak se Vám daří?

dluh: жить в долгžít na dluh

pokoj: жить в ми́ре и поко́еžít v míru a pokoji

žíla: золотоно́сная жи́лаgeol. zlatonosná žíla

bydlet: Где вы живёте?Kde bydlíte?

centrum: Он живёт в це́нтре.Bydlí v centru.

dobře: Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!Mějte se dobře!

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

hojnost: жить в изоби́лииžít v hojnosti

ilegalita: жить на нелега́льном положе́нииžít v ilegalitě

internát: жить в общежи́тииbydlet na internátu

kde: Где ты живёшь?Kde bydlíš?

luxus: жить в ро́скошиžít v luxusu

osaměle: жить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизньžít osaměle

patro: Он живёт на четвёртом этаже́.Bydlí ve třetím patře.

poustevník: жить отше́льникомžít jako poustevník

přízemí: Мы живём на пе́рвом этаже́.Bydlíme v přízemí.

sen: жить как во снеžít jako ve snu

u: жить под Пра́гойbydlet u Prahy

ústraní: жить в уедине́нииžít v ústraní

zdravě: жить здоро́воzdravě žít

žít: жить в долгžít na dluh

život: Век живи́ - век учи́сь.Učit se musíš celý život.

čtyři: жить в одино́чествеžít mezi čtyřmi zdmi

humno: жить совсе́м ря́домbydlet za humny

jednou: Жил (да) был оди́н коро́ль.Byl jednou jeden král.

nouze: жить в лише́ниях/недоста́ткеtřít bídu s nouzí

opice: В лесу́ живёт, пню моли́тся!Je sto let za opicema!

poměr: жить не по сре́дствамžít si nad poměry

střecha: жить под одно́й кры́шейbydlet pod jednou střechou

takž: Живём помале́ньку.Máme se jakž takž.

teplo: го́ря не знать, жить как у Христа́ за па́зухойsedět (si) v teple

účet: жить за чужо́й счётžít na cizí účet

výt: С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

z, ze: жить ми́лостынейbýt živ z milosti

дверь: жить дверь в дверьbydlet hned vedle