Hlavní obsah

оди́н

Přídavné jméno

  1. sám, jedenОн живёт оди́н.Žije sám.Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.
  2. sám, osamocený, opuštěnýУ вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

Vyskytuje se v

но́мер: но́мер оди́нčíslo jedna, (ú)hlavní nepřítel ap., prvořadý

оди́н: все до одного́všichni (do jednoho)

тень: то́лько (одна́) тень оста́лась от когоzůstal jenom stín z koho

то́чка: бить в одну́ то́чкуmlít pořád to samé

я́года: одного́ по́ля я́годаjeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

каса́ние: в одно́ каса́ниеna jeden dotek

кры́ша: под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

руба́шка: оста́вить в одно́й руба́шке когоpřivést na mizinu koho, připravit o všechno koho

девя́тая: одна́ девя́таяjedna devítina

под: под одно́й кры́шейpod jednou střechu

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

во́ин: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám nic nezmůžeš.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

Госпо́дь: Одному́ Го́споду изве́стно.(Jenom) Bůh ví.

дуде́ть: дуде́ть в одну́ дуду́vést pořád svou

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

му́скул: ни оди́н му́скул не дро́гнул у когоnehnul ani brvou

нога́: одно́й ного́й в моги́леjednou nohou v hrobě

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

перст: оди́н как перстsám jako kůl v plotě

покро́й: Они́ все на оди́н покро́й.Všichni jsou na jedno brdo.

помёт: Они́ одного́ помёта.Jsou ze stejného těsta.

раз: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

ребро́: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

семь: Семь бед, оди́н отве́т.Je to prašť jako uhoď.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

brdo: на одну́ коло́дкуna jedno brdo

extrém: из одно́й кра́йности в другу́юz extrému do extrému

jako: оди́н чёрт, что в лоб, то по лбуprašť jako uhoď

jeden, jedna, jedno: оди́н на оди́нjeden na jednoho

mžik: в оди́н мигv mžiku

ponožka: носки́, (одна́) па́ра носко́в(jedny) ponožky

posezení: съесть что за оди́н присе́стsníst co na posezení

převést: привести́ дро́би к одному́ знамена́телюmat. převést zlomky na společného jmenovatele

ráz: одни́м ма́хомjedním rázem

rovina: на одно́м у́ровне, вро́вень с чемv jedné rovině s čím

rovnice: уравне́ние с одни́м неизве́стнымrovnice o jedné neznámé

řad: В одну́ шере́нгу - стро́йся!voj. V řad nastoupit!

třetinový: пра́вило одно́й тре́тиtřetinové pravidlo

z, ze: оди́н из мно́гихjeden z mnoha

ani: Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.Nenašel jsem ani človíčka.

domácnost: жить одно́й семьёйžít ve společné domácnosti

domněnka: Всё э́то одни́ предположе́ния.To všechno jsou pouhé domněnky.

hmotnost: ве́сом в оди́н килогра́ммo hmotnosti jeden kilogram

chodit: Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.Chodili jsme do stejné třídy.

chvíle: Подожди́те (одну́) мину́ту, пожа́луйста.Počkejte chvíli, prosím.

jediný: ду́мать об одно́мmyslet na jediné

jednolůžkový: одноме́стный но́мер, но́мер на одного́jednolůžkový pokoj

mlít: Он долби́т одно́ и то же.Mele pořád to stejné.

na: рабо́та на одну́ неде́люpráce na týden

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

říct: ко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вомstručně řečeno

starý: Они́ одного́ во́зраста/одни́х лет.Jsou stejně staří.

stát: стоя́ть на цы́почках/одно́й но́геstát na špičkách/jedné noze

štěně: щенки́ одного́ помётаštěňata z jednoho vrhu

úroveň: стоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чемbýt na stejné úrovni s čím

zlevnit: Бензи́н подешеве́л на оди́н рубль.Benzin zlevnil o rubl.

žebro: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

dech: на одно́м дыха́нииjedním dechem

dvakrát: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

házet: вали́ть (все) в одну́ ку́чуházet (všechny) do jednoho pytle

jednou: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

krásný: в оди́н прекра́сный деньjednoho krásného dne

kůl: оста́ться оди́н как перстbýt jako kůl v plotě

měřit: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit (všem) jedním metrem

metr: стричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркойpřen. měřit (všem) stejným metrem

moucha: уби́ть двух за́йцев одни́м уда́ромzabít dvě mouchy jednou ranou

obrat: перемени́ть что в оди́н мигzměnit co obratem ruky

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

plot: оди́н как перст, оди́н-одинёшенекbýt jako kůl v plotě

pořád: беспреста́нно повторя́ть одно́ и то жеvést pořád svou

povstat: восста́ть как оди́н (челове́к)povstat jako jeden muž

přečíst (si): проче́сть в оди́н приёмpřečíst jedním dechem

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

pytel: вали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кемházet koho/co do jednoho pytle

rána: одни́м уда́ром уби́ть двух за́йцевzabít dvě mouchy jednou ranou

řezat: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

střecha: жить под одно́й кры́шейbydlet pod jednou střechou

škrt: запрети́ть одни́м ро́счерком пера́zakázat jedním škrtem pera

tah: сде́лать одни́м ду́хомudělat co jedním tahem

tam: пропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́етpouštět jedním uchem tam, druhým ven

těsto: Они́ из одного́ те́ста (сде́ланы).Jsou ze stejného těsta.

uhodit: Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт., Что в лоб, что по́ лбу.Je to prašť jak uhoď.

ucho: в одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́йjedním uchem tam, druhým ven

v, ve: Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.Ve dvou se to lépe táhne.

vsadit: поста́вить всё на одну́ ка́ртуvsadit vše na jednu kartu

vystřelit: вы́палить одни́м ду́хомvystřelit od boku

zabít: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

zátah: написа́ть статью́ за оди́н присе́стnapsat článek na jeden zátah

žít: жить одни́м днёмžít ze dne na den