Hlavní obsah

řad

Vyskytuje se v

řada: řadyspolečenství ряды́

geometrický: mat. geometrická řadaгеометри́ческая прогре́ссия

neposlední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

poslední: v neposlední řaděне в после́днюю о́чередь

první: v první řadě předevšímв пе́рвую о́чередь

řada: v první řadě za prvéв пе́рвую о́чередь, во-пе́рвых

útočný: sport. první útočná řada hostíпе́рвая ата́ка госте́й

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

postavit: postavit do řadyвы́строить в шере́нгу

řada: lístek do první řadyбиле́т в пе́рвый ряд

řada: nastoupit do řadyвы́строиться в шере́нгу/ли́нию/ряд

řada: sport. útočná řadaли́ния нападе́ния

řada: v řadě případůв ря́де слу́чаев

řada: Kdo je na řadě?Чья о́чередь?

řada: Jsem na řadě.Моя́ о́чередь.

stavět se: stavět se do řady/fronty/dvojicстанови́ться в строй/о́чередь/па́ру

vykročit: vykročit z řadyвы́йти из шере́нги

о́чередь: в пе́рвую о́чередьv první řadě, především

о́чередь: в после́днюю о́чередьnakonec, v poslední řadě

прогре́ссия: арифмети́ческая прогре́ссияaritmetická řada

прогре́ссия: геометри́ческая прогре́ссияgeometrická řada

за: О́чередь за тобо́й.Řada je na tobě.

лине́йка: моде́льная лине́йкаmodelová řada

о́чередь: Чья о́чередь?Kdo je na řadě?

ряд: идти́ ряда́миjít v řadách

ряд: стать в рядstoupnout si do řady

сего́дня: Сего́дня моя́ о́чередь.Dnes je řada na mně.

строй: вы́йти из стро́яvystoupit z řady

черёд: Пришёл наш черёд.Jsme na řadě.