Hlavní obsah

rovnice

Vyskytuje se v

diferenční: diferenční rovniceдифференциа́льное уравне́ние

exponenciální: exponenciální rovniceпоказа́тельное уравне́ние

kořen: mat. kořen rovniceко́рень уравне́ния

kvadratický: mat. kvadratická rovniceквадра́тное уравне́ние

řešitelný: řešitelná rovniceразреши́мое уравне́ние

strana: mat. levá strana rovniceле́вая сторона́ уравне́ния

diferenciální: mat. diferenciální rovniceдифференциа́льное уравне́ние

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

řešení: mat. řešení rovniceреше́ние уравне́ния

vyřešit: mat. vyřešit rovniciразреши́ть уравне́ние

дифференциа́льный: дифференциа́льное уравне́ниеdiferenciální rovnice

щёлкать: Уравне́ния как оре́хи щёлкает.Rovnice řeší levou zadní.