Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) гдеKde bydlíš?Где ты живёшь?Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?
  2. (rozvití určení místa) где
  3. (vůbec někde) где

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. ко́е-где, места́ми, то там - то тут

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

tu: Kde nic, tu nic.Пустота́/Пу́сто везде́.

brát se: Kde se tu bereš?Ты отку́да здесь взя́лся?

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

dovolená: Kde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

narodit se: Kde ses narodil?Где ты роди́лся?

přesednout: Kde mám přesednout?Где мне на́до сде́лать переса́дку?

setkat se: Kde se setkáme?Где мы встре́тимся?

trčet: Kde trčíte?Где вы застря́ли?

váznout: hovor. Kde to vázne?В чём заде́ржка?

vězet: Kde vězíš?Где ты застря́л?, Где ты пропада́л?

zastihnout: Kde vás zastihnu?Где вас заста́ть?

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal...Отку́да ни возьми́сь...

медве́жий: медве́жий у́голmísto, kde lišky dávají dobrou noc

ни: отку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

у́лица: оказа́ться на у́лицеoctnout se na ulici, nemít kde bydlet

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

подсказа́ть: Вы мне не подска́жете, где вокза́л?Nevíte, kde je nádraží?

учи́ться: Где ты у́чишься?Kde studuješ?

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

раздобы́ть: Где бы мне де́нег раздобы́ть?Kde bych tak sehnal peníze?