Hlavní obsah

kde

Příslovce

  1. (v otázce na místo) гдеKde bydlíš?Где ты живёшь?Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет
  2. (rozvití určení místa) где
  3. (vůbec někde) где

Vyskytuje se v

tu: tu - tam, kde - tu, tu - ondezde - tam ap. ко́е-где, места́ми, то там - то тут

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

dovolená: Kde jste byli na dovolené?Где вы бы́ли в о́тпуске?

narodit se: Kde ses narodil?Где ты роди́лся?

přesednout: Kde mám přesednout?Где мне на́до сде́лать переса́дку?

setkat se: Kde se setkáme?Где мы встре́тимся?

trčet: Kde trčíte?Где вы застря́ли?

váznout: hovor. Kde to vázne?В чём заде́ржка?

vězet: Kde vězíš?Где ты застря́л?, Где ты пропада́л?

smrt: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal...Отку́да ни возьми́сь...

ни: kde se vzal, tu se vzalотку́да ни возьми́сь

у́лица: octnout se na ulici, nemít kde bydletоказа́ться на у́лице

возни́кнуть: Kde ses tu vzal?Отку́да ты возни́к?

где: Kde pracujete?Где вы рабо́таете?

подсказа́ть: Nevíte, kde je divadlo?Вы мне не подска́жете, где вокза́л?

узна́ть: zjistit, kde je nádražíузна́ть, как пройти́ к вокза́лу

нет: Kde nic není, ani smrt nebere.На нет и суда́ нет.

раздобы́ть: Kde bych tak sehnal peníze?Где бы мне де́нег раздобы́ть?

kde: kde nic tu nicчего́ нет, того́ нет