Hlavní obsah

tu

Vyskytuje se v

ве́рно: Э́то ве́рно.To souhlasí.

вре́мя: с того́ вре́мениod té chvíle

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

копе́йка: копе́йки сто́итstojí to pár halířů, je to levné

кто: Кто там?Kdo je (to)?

лад: Де́ло пошло́ на лад.Je to na dobré cestě.

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

подело́м: Подело́м тебе́!Máš co ti patří., Dobře ti tak.

позо́р: Како́й позо́р!To je ostuda!

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

сре́зать: сре́зать у́голzkrátit si cestu, expr. střihnout si to (přímo)

бо́лее: Бо́лее чем интере́сно.Je to více než zajímavé.

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

бред: Что за бред?Co je to za pitomost?

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

быва́ть: быва́ет...to se stává...

быть: Не мо́жет быть.To není možné.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

возни́кнуть: Отку́да ты возни́к?Kde ses tu vzal?

вот: Во́т в чём вопро́с.A o to jde.

вперёд: Вперёд!Do toho! povzbuzování

вполне́: Э́то вполне́ доста́точно.To bohatě stačí.

гадю́ка: Не же́нщина, а гадю́ка.Není to ženská, ale zmije.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

голова́: Не бери́ в го́лову.Pusť to z hlavy., Nech to být.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

де́ло: Дела́ пло́хи.Vypadá to špatně.

де́скать: Мы, де́скать, са́ми винова́ты.Prý si za to můžeme sami.

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

доро́га: Нам по доро́ге.Máme to po cestě.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

же: тако́й жеstejný, ten samý

жуть: Жуть кака́я!To je hrůza!

зада́ть: Я тебе́ зада́м!Já ti dám!, Já ti ukážu!

зако́нчиться: Э́то пло́хо зако́нчится.To špatně skončí.

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu., To nemá význam.

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

золото́й: У тебя́ золото́е се́рдце.Ty máš zlaté srdce.

идти́: Тебе́ идёт.Sluší ti to.

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

како́й: Како́й негодя́й!To je ale darebák!

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

коню́шня: Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?Co to je za chlívek ve tvém pokoji?

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

куда́: Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

ла́мпочка: Мне до ла́мпочки.Je mi to fuk.

мазь: Де́ло на мази́.Vyvíjí se to slibně.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

надое́сть: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

не: Э́то не игру́шка.To není hračka.

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

не́чего: Мне не́чего тебе́ сказа́ть.Nemám ti co říct.

от: Э́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.

отмы́ться: От того́ не отмо́ешься!Z toho se nevykroutíš!

офиге́ть: Офиге́ть!Ty vole!

пизде́ц: Э́то по́лный пизде́ц.Je to v hajzlu.

плева́ть: Плева́ть!Kašlu na to!, To je fuk.

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

подойти́: Э́то пальто́ мне подойдёт.Ten kabát mi padne.

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

подходи́ть: Э́то не подхо́дит.To (mi) nevyhovuje.

поздне́е: Пришёл поздне́е чем ты.Přišel později než ty.

понима́ние: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

поня́тный: Поня́тное де́ло.Jasná věc., To se rozumí.

поня́ть: Я поня́ть не суме́ю.Nedokážu si to vysvětlit.

по́фиг: Мне (э́то) по́фиг.Kašlu na to., Dlabu na to., Je mi to ukradený.

по́хер: Мне по́хер.Je mi to u prdele.

похо́жий: Э́то на тебя́ похо́же!To je ti podobné!

приня́ть: Так не при́нято.To není přípustné.

прия́тный: Прия́тно слы́шать...To rád slyším...

про́сто: Про́сто невероя́тно!To je neuvěřitelné!

пустя́к: Э́то пустяки́.To nic není.

равно́: Мне всё равно́.Je mi to jedno.

разбо́й: Э́то су́щий разбо́й!To je pěkná zlodějina!

разобра́ться: Разберёмся!Vyřídíme si to!

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.