Hlavní obsah

куда́

Příslovce

  1. kamКуда́ ты идёшь?Kam jdeš?
  2. hovor.k čemu, na co, načКуда́ тебе́ сто́лько де́нег?K čemu je ti tolik peněz?

Vyskytuje se v

весть: не бог весть где/куда́/отку́даbůhvíkde, bůhvíkam, bůhvíodkud

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

пода́льше: куда́ пода́льше посла́тьposlat do háje koho

пода́льше: Иди́ куда́ пода́льше!Běž do háje/prdele!

дева́ться: Куда́ дева́лась моя́ кни́жка?Kam se poděla moje knížka?

лезть: Куда́ ты лезёшь?Kam se cpeš?

понести́: Куда́ тебя́ понесло́?Kam letíš?

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

во́рон: куда́ во́рон косте́й не заноси́лke všem čertům

иго́лка: куда́ иго́лка, туда́ и ни́ткаkam vítr, tam plášť

ки́нуть: куда́ ни киньať děláš, co děláš

daleko: široko dalekoкуда́ ни пойдёшь, повсю́ду

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

hnát se: Kam se ženeš?Куда́ ты мчи́шься?

chystat se: Kam se chystáš?Куда́ ты собира́ешься?

jít: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

kam: Kam jedete?Куда́ вы е́дете?

kam: Ať jdou, kam chtějí.Пусть иду́т куда́ хотя́т.

mířit: Kam míříš?Куда́ ты (э́то) напра́вился?

podívat se: všude kam se podívášкуда́ не взгля́нешь

spěchat: Kam spěcháš?Куда́ спеши́шь?

to: Kam ses to vypravil?Куда́ э́то ты собра́лся?

bít: bít koho hlava nehlavaбить кого куда́ попа́ло

do: poslat koho do hájeпосла́ть кого куда́ пода́льше

někam: Pošli ho někam!Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!

strčit: hovor. Strč si to někam!Засу́нь себе́ куда́-нибудь!

tam: jít tam, kam oči vedouидти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́т