Hlavní obsah

daleko

Příslovce

  1. (místně) далеко́zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́široko dalekoкуда́ ни пойдёшь, повсю́ду
  2. (časově) далеко́Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.Neměla daleko k slzám.Она́ чуть не запла́кала.
  3. (velmi, mnohem) намно́го, гора́здо, значи́тельноJe to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

daleký: sport. skok dalekýпрыжо́к в длину́

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

široko: široko daleko znám(ý)широко́ изве́стный

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

dál: Dále! vstupteВойди́те!, Заходи́те!

dál: Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

dál: a tak dálи так да́лее, и т.д.

dál: Čtěte dál!Продолжа́йте (чита́ть)!

dál: Už to dál nemohu vydržet.Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.

dál: Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.

dál: Čím dál, tím líp!Чем да́льше, тем лу́чше!

daleký: daleká budoucnostда́льнее бу́дущее

daleký: daleká cestaда́льний путь

dotáhnout: dotáhnout to dalekoдалеко́ пойти́

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

jít: Tak to dál nepůjde.Так э́то да́льше не пойдёт.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiв ближа́йшем бу́дущем

sever: Daleký severКра́йний/Далёкий Се́вер

takto: Takto to dál nejde.Так да́льше не пойдёт.

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

od, ode: držet si koho daleko od tělaдержа́ться от кого на расстоя́нии

padat: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

zacházet: zacházet příliš dalekoзаходи́ть сли́шком далеко́

верста́: за версту́hrozně daleko

зарубе́жье: да́льнее зарубе́жьеdaleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státy

кра́йний: Кра́йний Се́верDaleký sever

эпизо́д: в эпизо́дахve vedlejších rolích, dále hrají ...

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

дальне́йший: в дальне́йшемdále, v budoucnu

да́льше: да́льше всехnejdál

да́льше: Продолжа́йте да́льше!Pokračuj!, Dál!

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

ча́ще: всё ча́щеčím dál častěji

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

проходи́ть: Проходи́те!Dále!, Vstupte!

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.