Hlavní obsah

daleko

Příslovce

  1. (místně) далеко́zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́široko dalekoкуда́ ни пойдёшь, повсю́ду
  2. (časově) далеко́Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.Neměla daleko k slzám.Она́ чуть не запла́кала.
  3. (velmi, mnohem) намно́го, гора́здо, значи́тельноJe to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

dalece: tak dalece natolikнасто́лько, в тако́й ме́ре

daleko: zajít příliš dalekoзайти́ сли́шком далеко́

daleký: sport. skok dalekýпрыжо́к в длину́

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

skok: skok daleký/vysoký/o tyčiпрыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́м

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

být: Není to daleko.Э́то недалеко́.

dál: Dále! vstupteВойди́те!, Заходи́те!

dotáhnout: dotáhnout to dalekoдалеко́ пойти́

jít: Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.

nedaleký: v nedaleké budoucnostiв ближа́йшем бу́дущем

sever: Daleký severКра́йний/Далёкий Се́вер

doskákat: přísl. Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

od, ode: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

padat: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

příliš: zajít příliš dalekoперейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́ть

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

zacházet: zacházet příliš dalekoзаходи́ть сли́шком далеко́

верста́: hrozně dalekoза версту́

зарубе́жье: daleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státyда́льнее зарубе́жье

кра́йний: Daleký severКра́йний Се́вер

вдали́: žít daleko od příbuznýchжить вдали́ от родны́х

дальне́йший: dále, v budoucnuв дальне́йшем

да́льше: nejdálда́льше всех

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

проходи́ть: Dále!, Vstupte!Проходи́те!

я́блоко: Jablko nepadá daleko od stromu.Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.