Hlavní obsah

dalece

Vyskytuje se v

dalece: насто́лько, в тако́й ме́реtak dalece natolik

daleko: зайти́ сли́шком далеко́zajít příliš daleko

daleký: прыжо́к в длину́sport. skok daleký

hůř: всё ху́же (и ху́же)čím dál hůř

skok: прыжо́к в длину́/в высоту́/с шесто́мskok daleký/vysoký/o tyči

široko: повсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшьširoko daleko

být: Э́то недалеко́.Není to daleko.

dál: Войди́те!, Заходи́те!Dále! vstupte

dotáhnout: далеко́ пойти́dotáhnout to daleko

jít: Проходи́(те), пожа́луйста.Pojď(te) dál.

nedaleký: в ближа́йшем бу́дущемv nedaleké budoucnosti

sever: Кра́йний/Далёкий Се́верDaleký sever

doskákat: Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.přísl. Ranní ptáče dál doskáče.

jablko: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

od, ode: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

padat: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

příliš: перейти́ ме́ру в чём, зайти́ сли́шком далеко́, hovor. переборщи́тьzajít příliš daleko

ptáče: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

ranní: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

strom: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

zacházet: заходи́ть сли́шком далеко́zacházet příliš daleko

верста́: за версту́hrozně daleko

зарубе́жье: да́льнее зарубе́жьеdaleké zahraničí všechny ostatní zahraniční státy

кра́йний: Кра́йний Се́верDaleký sever

вдали́: жить вдали́ от родны́хžít daleko od příbuzných

дальне́йший: в дальне́йшемdále, v budoucnu

да́льше: да́льше всехnejdál

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

колоко́льня: со свое́й колоко́льни смотре́тьnevidět dál, než na špičku svého nosu

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

проходи́ть: Проходи́те!Dále!, Vstupte!

я́блоко: Я́блоко от я́блони недалеко́ па́дает.Jablko nepadá daleko od stromu.

čím dál víc: Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.Lidé nakupují čím dál víc.