Hlavní obsah

де́ло

Podstatné jméno, rod střední-а; дела́, дел, дела́м

 1. práce, činnost, dílo
 2. věc, záležitost, povinnost
 3. požadavek, potřeba, nutnost
 4. hovor.důležitá věc
 5. profese, obor, oblastхорошо́ знать своё де́ло(dobře) ovládat svou profesiго́рное де́лоhornictvíбиблиоте́чное де́лоknihovnictvíба́нковое де́лоbankovnictvíслеса́рное де́лоzámečnictvíстрои́тельное де́лоstavitelstvíстрахово́е де́лоpojišťovnictví
 6. podnik, živnost, obchod
 7. událost, věc, skutečnost
 8. situace, podmínky, stav věcíДела́ пло́хи.Vypadá to špatně.
 9. čin, skutek
 10. proces, případ, soudní řízení
 11. spis, akta osobní ap.министе́рство иностра́нных дел/вну́тренних делministerstvo zahraničních věcí/vnitra

Podstatné jméno, rod střední-а; дела́, дел, дела́м

 1. Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что... Věc se tak, že..., Jedná se o to, že...
 2. Де́ло в том, что... Jde o to, že...
 3. де́ла нет кому до кого/чего hovor.nic komu není po kom/čem, být lhostejný komu/čemu
 4. де́ло деся́тое hovor.podřadná věc
 5. в де́ле kniž.v záležitosti, v oblasti čeho
 6. В чём де́ло? hovor.O co jde?, Co se stalo?
 7. де́ло твоё hovor.to je tvá věc
 8. не твоё де́ло hovor.to není tvoje věc, tebe se to netýká
 9. не де́ло hovor.nelze, není možné
 10. За де́ло! Do práce!
 11. (бли́же) к де́лу! k věci, k podstatě věci
 12. на де́ле ve skutečnosti, v reálu
 13. в са́мом де́ле skutečně, opravdu, doopravdy
 14. на са́мом де́ле ve skutečnosti, v reálu

Vyskytuje se v

вчера́шний: včerejší den o něčem zastaralém, přežitémвчера́шний день

выходно́й: volný den, den pracovního kliduвыходно́й день

гре́шный: přiznávám (se), kaji seгре́шным де́лом

дверь: den otevřených dveříдень откры́тых двере́й

де́ло: Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...

день: horší časy, pro strýčka Příhoduчёрный день

жу́ткий: hrůza, děsжу́ткое де́ло

за́втрашний: zítřek o nejbližší budoucnostiза́втрашний день

кероси́н: Ta věc smrdí.Де́ло па́хнет кероси́ном.

ми́лый: Pěkný (věci)!Ми́лое де́ло!

откры́тый: den otevřených dveříдень откры́тых двере́й

пе́рвый: v první řadě, jako prvníпе́рвым де́лом

плёвый: maličkost, hračkaплёвое де́ло

разгру́зочный: postní den, odlehčovací den při dietěразгру́зочный день

реши́ть: rozhodnout/vyřešit záležitostреши́ть де́ло

риск: risk je ziskриск благоро́дное де́ло

са́мый: opravdu, skutečně, vskutkuв са́мом де́ле

сего́дняшний: k dnešnímu dniна сего́дняшний день

суть: v jádru (věci), v podstatě, vlastněпо су́ти (де́ла)

тень: zamlžovat coтень наводи́ть, наводи́ть тень на я́сный день

хоро́шенький: No to je pěkné!Хоро́шенькое де́ло!

шля́па: je to v suchu, dobře to dopadloде́ло в шля́пе

ю́рьев: to mi byl čert dlužen, to mi ještě chyběloвот тебе́, ба́бушка, и Ю́рьев день!

ви́димый: jasná věcви́димое де́ло

жите́йский: všední věcде́ло жите́йское

иностра́нный: ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

ли́чный: soukromá věcли́чное де́ло

министе́рство: Ministerstvo zahraničních věcíМинисте́рство иностра́нных дел

незада́чливый: smolný denнезада́чливый день

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

рождество́: druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpánaвторо́й день Рождества́

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

сло́во: přejít od slov k činůmперейти́ от слов к де́лу

страхово́й: pojišťovnictvíстрахово́е де́ло

убы́точный: ztrátový podnikубы́точное де́ло

а́нгел: jmeniny, svátekдень а́нгела

уголо́вный: trestní řízeníуголо́вное де́ло

хозя́йский: dělej jak chceš де́ло хозя́йское

вни́кнуть: pochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)вни́кнуть в суть де́ла

возбуди́ть: začít (soudní) řízení s kýmвозбуди́ть де́ло против кого

восьмичасово́й: osmihodinový pracovní denвосьмичасово́й рабо́чий день

встреча́ть: slavit narozeninyвстреча́ть день рожде́ния

вы́играть: vyhrát soudní přiвы́играть де́ло в суде́

ги́блый: Je to ztraceno.Э́то ги́блое де́ло.

добра́ться: dostat se k jádru věci добра́ться до су́ти де́ла

друго́й: druhý den, následující denна друго́й день

заве́домо: předem ztracená věcзаве́домо ги́блое де́ло

за́втра: odložit věci na zítřekотложи́ть дела́ на за́втра

знать: rozumět své práci, ovládat svou práciзнать своё де́ло

како́й: Zapomněl, co je dnes za den.Забы́л, како́й сего́дня день.

ку́ча: halda práceку́ча дел

мазь: Vyvíjí se to slibně.Де́ло на мази́.

нева́жно: Nedaří se.Дела́ иду́т нева́жно.

нерабо́чий: volný den, den pracovního kliduнерабо́чий день

но́рма: Jak se máš? Normálka.Как дела́? Но́рма.

обстоя́ть: Věci se daří dobře.Дела́ обстоя́т хорошо́.

организова́ть: zorganizovat si svůj pracovní denорганизова́ть свой рабо́чий день

bokem: dát (si) peníze bokemотложи́ть де́ньги на чёрный день

cizinecký: cizinecká policieполи́ция по дела́м иностра́нцев, миграцио́нная слу́жба

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

datum: datum narozeníда́та/день рожде́ния

den: všední denбу́дний день

díkůvzdání: Den díkůvzdáníДень благодаре́ния

dobrý: Dobrý den!До́брый день!

dveře: den otevřených dveříДень откры́тых двере́й

fůra: mít fůru práceиме́ть мно́го дел

hod: Boží hod velikonočníпе́рвый день Па́схи

horší: horší časyчёрный день

jednat se: jedná se o koho/coречь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чего

kauza: soudní kauzaсуде́бное де́ло

naprázdno: sedět naprázdno nečinněсиде́ть без де́ла

návštěvní: návštěvní denприёмный день, день приёма госте́й

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

od, ode: den ode dneизо дня в день

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

otevřený: den otevřených dveříдень откры́тых двере́й

postoupit: postoupit případ souduперенести́ де́ло в суд

požehnaný: požehnaný denблагослове́нный день

případ: ztracený případги́блое де́ло

přitáhnout: přitáhnout k práciпритяну́ть к де́лу

řízení: disciplinární řízeníдисциплина́рное де́ло

sanitární: sanitární denсанита́рный день

akta: soudní aktaдосье́ материа́лов по де́лу

běžet: Oč běží?В чём де́ло?

bledě: Vypadá to s ním bledě.Его́ де́ло пло́хо.

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

cizí: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

dál: Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.

dědický: dědické řízeníнасле́дственное де́ло

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

dít se: Co se tu děje?Что здесь происхо́дит?, В чём тут де́ло?

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

fajn: Jak se máš? Fajn!Как дела́? Хорошо́!

háček: V tom je (ten) háček!В том-то и де́ло!

chýlit se: Den se chýlí k večeru.День кло́нится к ве́черу.

jádro: jádro věciсуть де́ла

jak: Jak se máš?Как пожива́ешь?, Как (твои́) дела́?

jít: Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?

každý: každý denка́ждый день, ежедне́вно

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

míchat se: míchat se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

mistr: V tom je mistr.В э́том де́ле он ма́стер.

mít: Mám práci.У меня́ дела́., Я за́нятый.

mít se: Jak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

nachodit: Za den nachodí třicet kilometrů.За день нахо́дит три́дцать киломе́тров.

natáčecí: natáčecí denсъёмочный день

odložený: odložený případ nevyšetřený zločin ap.глухо́е де́ло, вися́к, глуха́рь

ovládat: ovládat svou profesiхорошо́ знать своё де́ло

pátrání: práv. zahájit pátráníзавести́ть разыскно́е де́ло

patřit: To sem nepatří.Э́то к де́лу не отно́сится.

plést: Mě do toho nepleť.Не втя́гивай меня́ в э́то де́ло.