Hlavní obsah

situace

Vyskytuje se v

bezvýchodný: bezvýchodná situaceбезвы́ходное положе́ние, тупико́вая ситуа́ция

modelový: modelová situaceмоде́льная ситуа́ция

patový: patová situaceпа́товая ситуа́ция, безвы́ходное положе́ние

absurdní: zcela absurdní situaceсовсе́м абсу́рдная ситуа́ция

celkový: celková situaceположе́ние в це́лом

daný: za dané situaceв да́нной обстано́вке

konfliktní: konfliktní situaceконфли́ктная ситуа́ция

mezinárodní: mezinárodní situaceмеждунаро́дная обстано́вка

napjatý: Situace je napjatá.Обстано́вка накалена́.

neobvyklý: neobvyklá situaceнеобы́чная обстано́вка

omrknout: omrknout situaciобозре́ть ситуа́цию

prekérní: dostat se do prekérní situaceпопа́сть в тру́дное положе́ние, оказа́ться в непро́чном положе́нии

standardní: sport. standardní situaceстанда́ртное положе́ние, hovor. станда́рт

stavět: stavět koho do nepříjemné situaceста́вить кого в неприя́тное положе́ние

svízelný: dostat se do svízelné situaceпопа́сть в затрудни́тельное положе́ние

vžít se: vžít se do čí situaceвойти́ в чьё положе́ние

pán: být pánem situaceбыть хозя́ином положе́ния

sondovat: sondovat situaciзабро́сить/заки́нуть у́дочку