Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) у кого/чего, о́коло кого/чего, во́зле кого/чегоmít u sebe coиме́ть при себе́ чтоbydlet u Prahyжить под Пра́гойbýt u veslaстоя́ть у вла́сти
  2. (část něčeho) у чегоpáté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге
  3. (lékaře ap.) у кого/чего, при ком/чём
  4. (instituce ap.) при ком/чём, в чём
  5. (co se týče) у кого/чего
  6. (za nějakých okolností) за кем/чем, на ком/чёмčíst u jídlaчита́ть за едо́й
  7. (pracovní příslušnost) в чём, на чём

Vyskytuje se v

jazyk: jazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка

posezení: posezení u čajeчаепи́тие

čekat: čekat u dveříждать у двере́й

dát se: dát se prohlédnout (u lékaře)показа́ться врачу́

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

kormidlo: stát u kormidlaстоя́ть за штурва́лом

mít: mít u sebe zbraňдержа́ть ору́жие

návštěva: Jsem na návštěvě u rodičů.Я в гостя́х у роди́телей.

neuspět: neuspět u zkoušky z anatomieпровали́ться на экза́мене по анато́мии

obstát: obstát u zkouškyвы́держать экза́мен

píchat: Píchá mě v boku/u srdce/na prsou.У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце/грудь.

píchnout: Píchlo mě u srdce.Меня́ кольну́ло в се́рдце.

počítač: sedět u počítačeсиде́ть за компью́тером

posedět: posedět u láhve vínaпосиде́ть за буты́лкой вина́

propadnout: propadnout u zkoušky z matematikyпровали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тике

přespat: přespat u známýchзаночева́ть в гостя́х

rekreace: rekreace u mořeо́тдых на мо́ре

sedět: sedět u pivaсиде́ть за пи́вом

sekera: Má u mě sekeru.Он мне до́лжен.

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

trávit: trávit dovolenou u mořeпроводи́ть о́тпуск на мо́ре

vyhřívat se: vyhřívat se u krbuгре́ться у ками́на

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zvonit: zvonit u dveříзвони́ть в дверь

být: být u konce se silamiбыть на после́днем дыха́нии

kolo: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

plazit se: plazit se u čích nohouпо́лзать в нога́х у кого

poskytnout: poskytnout svědectví u souduда(ва́)ть показа́ние (суду́)

rupnout: rupnout u zkouškyпровали́ться на экза́мене

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

veslo: být u veslaстоя́ть у руля́/вла́сти

vidění: být jako u viděníкак во сне ви́дение

vůz: páté kolo u vozuпя́тое коле́со в теле́ге

vytržení: být u vytržení nad čímбыть в восто́рге от чего

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято., Э́то у нас в обы́чае.

воро́та: u města, u městských branу воро́т го́рода

и́споведь: být u zpovědiбыть на и́споведи

мо́ре: rekreovat se u mořeотдыха́ть на мо́ре

разбира́тельство: soudní (pře)líčení, stání u soudu суде́бное разбира́тельство

во́зле: dům u lesaдом во́зле леса́

за: sedět u stoluсиде́ть за столо́м

за́втрак: u snídaněза за́втраком

зайти́: stavit se u příteleзайти́ к прия́телю

по́хер: Je mi to u prdele.Мне по́хер.

приём: kontrola u lékařeприём врача́

са́мый: u samého mořeу са́мого мо́ря

стомато́лог: vyšetření u zubařeприём у стомато́лога

у: stát u vratстоя́ть у воро́т

валя́ться: plazit se komu u nohouваля́ться в нога́х у кого

колесо́: být jako páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

пова́диться: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

слы́шно: Co je u vás nového?Что у вас слы́шно?

u: být u veslaстоя́ть у вла́сти