Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) у кого/чего, о́коло кого/чего, во́зле кого/чегоmít u sebe coиме́ть при себе́ чтоbydlet u Prahyжить под Пра́гойbýt u veslaстоя́ть у вла́сти
  2. (část něčeho) у чегоpáté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге
  3. (lékaře ap.) у кого/чего, при ком/чём
  4. (instituce ap.) при ком/чём, в чём
  5. (co se týče) у кого/чего
  6. (za nějakých okolností) за кем/чем, на ком/чёмčíst u jídlaчита́ть за едо́й
  7. (pracovní příslušnost) в чём, на чём

Vyskytuje se v

jazyk: jazyk u botyязычо́к/кла́пан боти́нка

posezení: posezení u čajeчаепи́тие

bitva: bitva u StalingraduСталингра́дская би́тва

čekat: čekat u dveříждать у двере́й

dát se: dát se prohlédnout (u lékaře)показа́ться врачу́

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

kormidlo: stát u kormidlaстоя́ть за штурва́лом

mít: mít u sebe zbraňдержа́ть ору́жие

moře: u mořeна мо́ре

návštěva: Jsem na návštěvě u rodičů.Я в гостя́х у роди́телей.

neuspět: neuspět u zkoušky z anatomieпровали́ться на экза́мене по анато́мии

obstát: obstát u zkouškyвы́держать экза́мен

píchat: Píchá mě v boku/u srdce.У меня́ ко́лет в боку́/се́рдце.

píchnout: Píchlo mě u srdce.Меня́ кольну́ло в се́рдце.

počítač: sedět u počítačeсиде́ть за компью́тером

posedět: posedět u láhve vínaпосиде́ть за буты́лкой вина́

propadnout: propadnout u zkoušky z matematikyпровали́ться на экза́мене/завали́ть экза́мен по матема́тике

přespat: přespat u známýchзаночева́ть в гостя́х

rekreace: rekreace u mořeо́тдых на мо́ре

sedět: sedět u pivaсиде́ть за пи́вом

sekera: u mě sekeru.Он мне до́лжен.

stavit se: Stavte se večer u nás.Заходи́те к нам ве́чером.

trávit: trávit dovolenou u mořeпроводи́ть о́тпуск на мо́ре

vyhřívat se: vyhřívat se u krbuгре́ться у ками́на

zahřát: zahřát u srdceсогре́ть на се́рдце

zasedací: zasedací pořádek hostů u stoluрасса́дка госте́й за столо́м

zvonit: zvonit u dveříзвони́ть в дверь

být: být u konce se silamiбыть на после́днем дыха́нии

kolo: páté kolo u vozuпя́тое колесо́ в теле́ге

kormidlo: přen. být u kormidlaстоя́ть у руля́

pátý: být páté kolo u vozu zbytečný, nepotřebnýбыть пя́тым колесо́м в теле́ге

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

plazit se: plazit se u čích nohouпо́лзать в нога́х у кого

poskytnout: poskytnout svědectví u souduда(ва́)ть показа́ние (суду́)

rupnout: rupnout u zkouškyпровали́ться на экза́мене

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

veslo: být u veslaстоя́ть у руля́/вла́сти

vůz: páté kolo u vozuпя́тое коле́со в теле́ге

vytržení: být u vytržení nad čímбыть в восто́рге от чего

zvyk: To je u nás zvykem.У нас так при́нято.

воро́та: у воро́т го́родаu města, u městských bran

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

мо́ре: отдыха́ть на мо́реrekreovat se u moře

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

во́зле: дом во́зле ле́саdům u lesa

за: сиде́ть за столо́мsedět u stolu

завали́ть: Меня́ завали́ли на экза́мене.Potopili mě u zkoušky.

за́втрак: за за́втракомu snídaně

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

по́хер: Мне по́хер.Je mi to u prdele.

приём: приём врача́kontrola u lékaře

са́мый: у са́мого мо́ряu samého moře

стомато́лог: приём у стомато́логаvyšetření u zubaře

у: стоя́ть у воро́тstát u vrat

валя́ться: валя́ться в нога́х у когоplazit se komu u nohou

колесо́: пя́тое колесо́ в теле́геbýt jako páté kolo u vozu

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

слы́шно: Что у вас слы́шно?Co je u vás nového?