Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu, knihy ap.) коне́ц, оконча́ние(románu ap.) заключе́ние
  2. (skončení) коне́ц, закры́тиеkonec zápasuконе́ц ма́тчаJe konec.Всё ко́нчено.ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́даchýlit se ke konciподходи́ть к концу́Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.konec platnosti čehoда́та истече́ния де́йствия чего
  3. (zakončení) коне́ц, заключе́ниеšťastný konecсчастли́вый коне́ц
  4. (smrt) коне́ц, смерть, гроб

Vyskytuje se v

blížit se: подходи́ть к концу́blížit se ke konci

definitivní: оконча́тельный коне́цdefinitivní konec

chýlit se: подходи́ть к концу́chýlit se ke konci

květen: в конце́ ма́яkoncem května

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

odpískat: дать фина́льный свисто́кodpískat konec zápasu

otevřený: откры́тый коне́цotevřený konec

překvapující: удиви́тельный коне́цpřekvapující konec

rok: в тече́ние/конце́ го́даběhem/koncem roku

těsně: пе́ред са́мым концо́мtěsně před koncem

vyloučení: удале́ние до конца́ ма́тчаsport. vyloučení do konce utkání

začátek: с нача́ла до конца́od začátku do konce

být: быть на после́днем дыха́нииbýt u konce se silami

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

popadnout: пра́вильно подойти́ к де́луpopadnout co za pravý konec

udělat: положи́ть коне́ц чему, прекрати́ть чтоudělat čemu konec

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

zvonec: Колоко́льчик-звоне́ц, тут и ска́зке коне́ц.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

исхо́д: лета́льный исхо́дletální konec, smrt

неизбе́жный: неизбе́жный коне́цneodvratný konec

ве́чер: ещё не ве́черještě není konec

за́навес: под за́навесna úplném konci

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

по́лно(те): По́лно шути́ть!Konec srandy/legrace!

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

хоро́ший: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

konec: да́та истече́ния де́йствия чегоkonec platnosti čeho