Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu, knihy ap.) коне́ц, оконча́ние(románu ap.) заключе́ние
  2. (skončení) коне́ц, закры́тиеkonec zápasuконе́ц ма́тчаJe konec.Всё ко́нчено.ke konci stávajícího rokuдо конца́ теку́щего го́даchýlit se ke konciподходи́ть к концу́Mezi námi je konec.Ме́жду на́ми всё ко́нчено.Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.konec platnosti čehoда́та истече́ния де́йствия чего
  3. (zakončení) коне́ц, заключе́ниеšťastný konecсчастли́вый коне́ц
  4. (smrt) коне́ц, смерть, гроб

Vyskytuje se v

blížit se: blížit se ke konciподходи́ть к концу́

definitivní: definitivní konecоконча́тельный коне́ц

chýlit se: chýlit se ke konciподходи́ть к концу́

květen: koncem květnaв конце́ ма́я

měsíc: začátkem/koncem příštího měsíceв нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяца

nedohledno: Konec je v nedohlednu.Не ви́дно конца́.

odpískat: odpískat konec zápasuдать фина́льный свисто́к

otevřený: otevřený konecоткры́тый коне́ц

překvapující: překvapující konecудиви́тельный коне́ц

rok: během/koncem rokuв тече́ние/конце́ го́да

těsně: těsně před koncemпе́ред са́мым концо́м

vyloučení: sport. vyloučení do konce utkáníудале́ние до конца́ ма́тча

začátek: od začátku do konceс нача́ла до конца́

být: být u konce se silamiбыть на после́днем дыха́нии

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

popadnout: popadnout co za pravý konecпра́вильно подойти́ к де́лу

udělat: udělat čemu konecположи́ть коне́ц чему, прекрати́ть что

vzít: vzít co z jiného konceнача́ть что с друго́го конца́

zvonec: Zazvonil zvonec a pohádky je konec.Колоко́льчик-звоне́ц, тут и ска́зке коне́ц.

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

исхо́д: лета́льный исхо́дletální konec, smrt

неизбе́жный: неизбе́жный коне́цneodvratný konec

поко́нчить: С э́тим поко́нчено.S tím je konec.

ве́чер: ещё не ве́черještě není konec

за́навес: под за́навесna úplném konci

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

по́лно(те): По́лно шути́ть!Konec srandy/legrace!