Hlavní obsah

vyloučení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (ze školy ap.) исключе́ние, отчисле́ние(ve sportu) удале́ние из чегоvyloučení ze školyотчисле́ние из шко́лыpráv. s vyloučením veřejnostiпри закры́тых дверя́хsport. vyloučení do konce utkáníудале́ние до конца́ ма́тча
  2. (odstranění) удале́ние, устране́ние, исключе́ние, элимина́ция
  3. (nějaké možnosti ap.) предотвраще́ние, прекраще́ние, исключе́ние
  4. (odvedení z organismu) выделе́ние, удале́ние (из органи́зма) чего

Vyskytuje se v

absolutně: абсолю́тно исклю́ченоabsolutně vyloučeno

chyba: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

vyloučený: Э́то абсолю́тно исключено́.To je naprosto vyloučená věc.

vyloučit: удали́ть игрока́sport. vyloučit hráče

projednávat: слу́шать де́ло при закры́тых дверя́хpráv. projednávat věc s vyloučením veřejnosti

veřejnost: при закры́тых дверя́хs vyloučením veřejnosti

исключи́ть: исключи́ть возмо́жность оши́бкиvyloučit chyby

vyloučení: отчисле́ние из шко́лыvyloučení ze školy