Hlavní obsah

veřejnost

Vyskytuje se v

styk: отде́л по свя́зям с обще́ственностьюoddělení pro styk s veřejností

nepřístupný: закры́т(ый) для посети́телейveřejnosti nepřístupný

vyloučení: при закры́тых дверя́хpráv. s vyloučením veřejnosti

projednávat: слу́шать де́ло при закры́тых дверя́хpráv. projednávat věc s vyloučením veřejnosti

вы́йти: выйти́ в светobjevit se, dostat se na veřejnost

широ́кий: широ́кая обще́ственностьširoká veřejnost

veřejnost: ссо́ры на лю́дяхhádky na veřejnosti