Hlavní obsah

konec

Vyskytuje se v

blížit se: подходи́ть к концу́blížit se ke konci

definitivní: оконча́тельный коне́цdefinitivní konec

chýlit se: подходи́ть к концу́chýlit se ke konci

květen: в конце́ ма́яkoncem května

měsíc: в нача́ле/конце́ сле́дующего ме́сяцаzačátkem/koncem příštího měsíce

odpískat: дать фина́льный свисто́кodpískat konec zápasu

otevřený: откры́тый коне́цotevřený konec

překvapující: удиви́тельный коне́цpřekvapující konec

rok: в тече́ние/конце́ го́даběhem/koncem roku

těsně: пе́ред са́мым концо́мtěsně před koncem

vyloučení: удале́ние до конца́ ма́тчаsport. vyloučení do konce utkání

začátek: с нача́ла до конца́od začátku do konce

být: быть на после́днем дыха́нииbýt u konce se silami

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

popadnout: пра́вильно подойти́ к де́луpopadnout co za pravý konec

udělat: положи́ть коне́ц чему, прекрати́ть чтоudělat čemu konec

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

zvonec: Колоко́льчик-звоне́ц, тут и ска́зке коне́ц.Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

исхо́д: лета́льный исхо́дletální konec, smrt

неизбе́жный: неизбе́жный коне́цneodvratný konec

ве́чер: ещё не ве́черještě není konec

за́навес: под за́навесna úplném konci

конча́ться: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

по́лно(те): По́лно шути́ть!Konec srandy/legrace!

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

хоро́ший: Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.Konec dobrý, všechno dobré.

konec: да́та истече́ния де́йствия чегоkonec platnosti čeho