Hlavní obsah

autobus

Podstatné jméno, rod mužský

  • авто́бусjet autobusemе́хать на авто́бусеlinkový autobusре́йсовый авто́бус

Vyskytuje se v

kloubový: kloubový autobusсочленённый авто́бус

patrový: patrový autobusдвухэта́жный авто́бус

řád: dopr. jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́в

zastávka: zastávka autobusu/tramvaje/trolejbusuостано́вка авто́буса/трамва́я/тролле́йбуса

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

poschoďový: poschoďový autobusдвухэта́жный авто́бус

přeplněný: přeplněný autobusбитко́м наби́тый авто́бус

příjezd: příjezd vlaku/autobusuприбы́тие по́езда/авто́буса

řidič: řidič auta/autobusuводи́тель маши́ны/авто́буса

vozovna: vozovna autobusůавто́бусный парк

авто́бус: (двух)эта́жный авто́бусposchoďový autobus

авто́бус: авто́бус гармо́шкаkloubový autobus

авто́бус: авто́бус да́льнего сле́дованияdálkový autobus

авто́бус: ре́йсовый авто́бусlinkový autobus

авто́бус: е́хать на авто́бусеjet autobusem

гармо́шка: авто́бус гармо́шкаkloubový autobus

двухэта́жный: двухэта́жный авто́бусposchoďový autobus

расписа́ние: расписа́ние авто́бусов/поездо́вjízdní řád autobusů/vlaků