Hlavní obsah

autobus

Podstatné jméno, rod mužský

  • авто́бусjet autobusemе́хать на авто́бусеlinkový autobusре́йсовый авто́бус

Vyskytuje se v

kloubový: kloubový autobusсочленённый авто́бус

patrový: patrový autobusдвухэта́жный авто́бус

řád: dopr. jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́в

zastávka: zastávka autobusu/tramvaje/trolejbusuостано́вка авто́буса/трамва́я/тролле́йбуса

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

jet: Jede tenhle autobus k/do ...?Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?

poschoďový: poschoďový autobusдвухэта́жный авто́бус

přeplněný: přeplněný autobusбитко́м наби́тый авто́бус

příjezd: příjezd vlaku/autobusuприбы́тие по́езда/авто́буса

řidič: řidič auta/autobusuводи́тель маши́ны/авто́буса

vozovna: vozovna autobusůавто́бусный парк

авто́бус: poschoďový autobus(двух)эта́жный авто́бус

гармо́шка: kloubový autobusавто́бус гармо́шка

двухэта́жный: poschoďový autobusдвухэта́жный авто́бус

обстре́л: ostřelování autobusu s turistyобстре́л туристи́ческого авто́буса

расписа́ние: jízdní řád autobusů/vlakůрасписа́ние авто́бусов/поездо́в

autobus: linkový autobusре́йсовый авто́бус