Hlavní obsah

у

Předložka

  1. u, vedle, přiстоя́ть у воро́тstát u vrat
  2. používá se k označení člověka, který něco dělá, má nebo prožívá ap.У больно́го жар.Nemocný má horečku.
  3. od čehoворо́та у гаража́garážová vrata, vrata od garáže
  4. od, u kohoузна́ть у това́рищаdozvědět se od kamaráda

Vyskytuje se v

кули́чки: kde lišky dávají dobrou noc, (kdesi) v tramtárii velmi dalekoу чёрта на куличка́х

мо́крый: Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.

себя́: u sebe v kanceláři, doma ap.у себя́ кто

уста́: všichni mluví o kom/čemу всех на уста́х кто/что

води́ться: Bývá při penězích.У него́ во́дятся де́ньги.

воро́та: u města, u městských branу воро́т го́рода

кури́ть: zákaz kouřeníу нас не ку́рят

тре́скаться: Třeští mi hlava.У меня́ голова́ тре́скается.

тяжёлый: Má těžkou hlavu.bolavá У него́ тяжёлая голова́.

боле́ть: Bolí mě ruka.У меня́ боли́т рука́.

вели́кий: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

выходно́й: Dnes mám volno.У меня́ сего́дня выходно́й.

глаз: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

го́рло: Bolí mě v krku.У меня́ боли́т го́рло.

гуде́ть: Hučí mi v uších.(У меня́) гуди́т в у́шах.

давле́ние: změřit (krevní) tlak nemocnémuпрове́рить давле́ние у больно́го

золото́й: Má zlaté ruce.У него́ золоты́е ру́ки.

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

нога́: Bolely mě nohy. chodidlaУ меня́ боле́ли но́ги.

оди́н: Máte rodinu? Ne, jsem sám.У вас семья́? Нет, я оди́н.

разме́р: Jakou máte velikost?Како́й у вас разме́р?

са́мый: u samého mořeу са́мого мо́ря

стомато́лог: vyšetření u zubařeприём у стомато́лога

то́чка: Každý má svůj názor.У ка́ждого своя́ то́чка зре́ния.

у: stát u vratстоя́ть у воро́т

утончённый: Má vybrané způsoby.У неё утончённые мане́ры.

винегре́т: má v hlavě zmatekу него́ в голове́ винегре́т

вор: Zloděj okradl zloděje.Вор у во́ра дуби́нку укра́л.

дожда́ться: Jen počkej!, To si vypiješ!, Ty to schytáš!Ты у меня́ дождёшься!

дурь: Každý má svoje vrtochy.У вся́кого своя́ дурь в голове́.

ды́бом: Vstávají mi vlasy na hlavě.У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.

крути́ться: Mám to na jazyku.У меня́ кру́тится э́то на языке́.

ложь: Lež má krátké nohy.У лжи коро́ткие но́ги.

ломо́та: Bolí mne celý člověk.У меня́ ломо́та во всем те́ле.

молоко́: Teče mu (ještě) mléko po bradě. Молоко́ у него́ на губа́х не обсо́хло.

пе́рстень: Má ruce samé prsteny.У неё ру́ки в пе́рстнях.

распра́ва: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.

се́рый: Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.

слы́шно: Co je u vás nového?Что у вас слы́шно?

смека́лка: Není dost bystrý., Nemá filipa.У него́ нехвата́ет смека́лки.

спи́чка: Má nohy jako párátka.У него́ но́ги как спи́чки.

страх: Strach má velké oči.У стра́ха глаза́ вели́ки.

у́хо: I zdi mají uši.У стен есть у́ши.

cit: má cit pro coу него́ ра́звито чу́вство чего

filip: Ten má filipa.У него́ котело́к ва́рит.

kouření: zákaz kouřeníу нас не ку́рят, кури́ть/куре́ние запреща́ется

nad, nade: nad mořem určení nadmořské výškyнад у́ровнем мо́ря, н. у. м.

nerv: Povolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

u: být u veslaстоя́ть у вла́сти

v, ve: Leží mu v hlavě kdo/co.У него́ сиди́т в голове́ кто/что., Он де́ржит в голове́ кого/что.

zabarvení: zool. ochranné zabarvení zvířatзащи́тная окра́ска у живо́тных

žáha: Pálí mě žáha.У меня́ изжо́га.

běhat: Běhá mi mráz po zádech.У меня́ мура́шки бе́гают по спине́.

benzin: Došel nám benzin.У нас бензи́н ко́нчился.

bolet: Co Vás bolí?Что у Вас боли́т?

brnět: Brní mě pravá noha.У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.

břicho: Bolí mě břicho.У меня́ боли́т живо́т.

buňka: přen. Má buňky na obchodování.У него́ комме́рческая жи́лка.

čas: Mám málo času.У меня́ не хвата́ет вре́мени.

čekat: čekat u dveříждать у двере́й

číslo: Jaké máš číslo bot?Како́й у тебя́ разме́р о́буви?

děravý: Má děravou paměť.У него́ дыря́вая па́мять.

dioptrie: Kolik máte dioptrií?Ско́лько у вас дио́птрий?

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dobrý: Má dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.

dojem: Mám dojem, že...У меня́ тако́е впечатле́ние, что...

dojít: Došel nám benzín.У нас бензи́н зако́нчился.

dostatek: Má všeho dostatek.У него́ всего́ вдо́воль.

drobné: Nemáte drobné?У вас нет ме́лочи?

dřevěnět: Nohy mi dřevění.Но́ги у меня́ деревене́ют.

dvojitě: Vidím dvojitě.У меня́ в глаза́х двои́тся.

figura: Má figuru.У него́ стро́йная фигу́ра.

hlava: Bolí mě hlava.У меня́ боли́т голова́.

hrdlo: Má sucho v hrdle.В го́рле у него́ пересо́хло.

hrůza: Mám práce až hrůza.У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.

iluze: Nedělám si iluze.У меня́ нет/Я не стро́ю иллю́зий.

kluk: Máš kluka?У тебя́ есть па́рень?

kopa: hovor. Máš kopu času.У тебя́ мо́ре вре́мени.

kout: Má už kouty.У него́ уже́ залы́сины.

krátký: Máte krátkou paměť.У вас коро́ткая па́мять.

krk: Bolí mě v krku.У меня́ боли́т го́рло.

kručet: Kručí mi v břiše.У меня́ бурчи́т в животе́.

mít: Mám nohu v sádře.У меня́ нога́ в ги́псе.

mít se: Mám se dobře.У меня́ всё хорошо́.

motat se: Motá se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́.

дверь: co je za dveřmi jaro ap.у двере́й что

nadání: Má nadání na jazyky.У него́ спосо́бности к языка́м.

nápad: Mám nápad!У меня́ иде́я!

naskočit: Naskočila mu husí kůže.У него́ мура́шки по те́лу побежа́ли.

naštípnout: Naštípl pravou lyži.У него́ пра́вая лы́жа тре́снула.

návštěva: Jsem na návštěvě u rodičů.Я в гостя́х у роди́телей.

nepodařit se: Nepodařilo se mi to.У меня́ (э́то) не получи́лось.

oběd: Co máte k obědu?Что у вас на обе́д?

objednat: objednat k lékařiназначи́ть приём у врача́

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.