Hlavní obsah

krátký

Vyskytuje se v

doba: krátká/dlouhá dobaкра́ткий/дли́нный счёт

film: krátký/celovečerní filmкороткометра́жный/полнометра́жный фильм

spojení: elektr. krátké spojeníкоро́ткое замыка́ние

velmi: velmi krátké vlnyультракоро́ткие во́лны

vlna: dlouhé/krátké (rádiové) vlnyдли́нные/коро́ткие во́лны

halenka: halenka s dlouhým/krátkým rukávemко́фта с дли́нным/коро́тким рукаво́м

košile: košile s dlouhými/krátkými rukávyруба́шка с дли́нными/коро́ткими рукава́ми

kožich: krátký kožichполушу́бок

možný: v nejkratší možné lhůtěв кратча́йший срок

rozmezí: krátké časové rozmezíкоро́ткий промежу́ток вре́мени

rukáv: dlouhé/krátké rukávyдли́нные/коро́ткие рукава́

shrnutí: krátké/stručné/výstižné shrnutíкра́ткое/сжа́тое/чёткое изложе́ние

sloupek: krátký/dlouhý sloupekсто́лбик без наки́да/с наки́дом

střih: krátký střih vlasůкоро́ткая стри́жка во́лос

lež: Lež má krátké nohy.У лжи коро́ткие но́ги.

proces: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой., Я с ним бы́стро распра́влюсь.

во́лос: dlouhé/krátké vlasyдли́нные/коро́ткие во́лосы

деви́чий: krátká paměť, krátký rozumдеви́чья па́мять

коро́ткий: krátké (rádiové) vlnyкоро́ткие во́лны

бегу́н: běžec na krátké tratěбегу́н на коро́ткие диста́нции

гудо́к: (krátký) telefonní tón(коро́ткий) телефо́нный гудо́к

ложь: Lež má krátké nohy.У лжи коро́ткие но́ги.

обма́н: Lež má krátké nohy.На обма́не далеко́ не уе́дешь.

па́мять: kdo má krátkou paměťу кого коро́ткая па́мять

распра́ва: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.

krátký: tech. krátké vlnyкоро́ткие во́лны