Hlavní obsah

spojení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dopravní, telefonní ap.) связь, сообще́ние, коммуника́цияautobusové/letecké/vlakové spojeníавто́бусное/возду́шное/железнодоро́жное сообще́ние
  2. (kontakt) сочета́ние, конта́кт, связьfin. bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты
  3. (pohlavní) (полова́я) связь, (полово́й) акт
  4. (vytvoření celku) соедине́ние, объедине́ние
  5. (provedení, způsob propojení) сцепле́ние, крепле́ние, сочлене́ниеelektr. krátké spojeníкоро́ткое замыка́ние

Vyskytuje se v

bankovní: ба́нковские реквизи́тыbankovní spojení

Británie: Объединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené království Velké Británie a Severního Irska

emirát: Объединённые Ара́бские Эмира́тыgeogr. Spojené arabské emiráty

království: Объединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené království Velké Británie a Severního Irska

nádoba: сообща́ющиеся сосу́дыspojené nádoby

národ: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

porucha: наруше́ние свя́зиporucha spojení

spoj: печа́тная пла́таelektr. plošný spoj

spojení: ба́нковские реквизи́тыfin. bankovní spojení

spojený: Организа́ция Объединённых На́ций ООНOrganizace spojených národů OSN

ustálený: усто́йчивое словосочета́ниеling. ustálené slovní spojení

družicový: спу́тниковая радиосвя́зьdružicové spojení

navázat: войти́ в конта́ктnavázat spojení

přerušit: разъедини́ть провода́přerušit spojení rozpojit vodiče

přímý: прямо́е сообще́ниеdopr. přímé spojení

spojit: склепа́тьspojit nýty

spojit se: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

telefonicky: связа́ться по телефо́нуtelefonicky se spojit

vlakový: железнодоро́жное сообще́ниеvlakové spojení

сквозно́й: сквозно́е сообще́ниеpřímé spojení

междугоро́дный: междугоро́дная телефо́нная связьmeziměstské telefonní spojení

связа́ть: Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.Spojte mě s vaším vedením.

связа́ться: связа́ться по телефо́нуspojit se telefonicky

телефа́ксный: телефа́ксная связьfaxové spojení

штат: Соединённые Шта́ты Аме́рикиSpojené státy americké