Hlavní obsah

bankovní

Přídavné jméno

  • ба́нковскийbankovní příkazба́нковское поруче́ниеbankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

Vyskytuje se v

dohled: ба́нковский надзо́рbankovní dohled

spojení: ба́нковские реквизи́тыfin. bankovní spojení

šek: доро́жный/ба́нковский чекcestovní/bankovní šek

tajemství: комме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йнаobchodní/bankovní/státní tajemství

účet: ба́нковский счётbankovní účet

účetnictví: двойна́я/ба́нковская бухгалте́рияpodvojné/bankovní účetnictví

dům: банки́рский домbankovní dům

lupič: граби́тель ба́нкаbankovní lupič

platit: плати́ть по перечисле́ниюplatit (bankovním) převodem

převod: плати́ть перечисле́нием, плати́ть ба́нковским перево́домplatit bankovním převodem

rada: городско́й/ба́нковский сове́тměstská/bankovní rada

ústav: ба́нковское учрежде́ниеbankovní ústav

výpis: ба́нковская вы́пискаfin. bankovní výpis

záruka: пи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтияpísemná/právní/bankovní záruka

вы́писка: ба́нковская вы́пискаbankovní výpis

перечисле́ние: плати́ть по перечисле́ниюplatit (bankovním) převodem

ба́нковский: ба́нковский счётbankovní účet

барье́р: барье́р в ба́нкеbankovní přepážka

дом: ба́нковский домbankovní dům, banka

bankovní: ба́нковское поруче́ниеbankovní příkaz