Hlavní obsah

ба́нковский

Přídavné jméno-ая, -ое

  • bankovníба́нковский счётbankovní účet

Vyskytuje se v

вы́писка: bankovní výpisба́нковская вы́писка

дом: bankovní dům, bankaба́нковский дом

bankovní: bankovní příkazба́нковское поруче́ние

dohled: bankovní dohledба́нковский надзо́р

identifikační: identifikační kód bankyба́нковский идентификацио́нный код, БИК

karta: platební kartaба́нковская ка́рточка, платёжная ка́рта

platba: bezhotovostní platbaбезнали́чный расчёт, опла́та ба́нковским перево́дом

platební: platební karta(ба́нковская) платёжная ка́рточка

spojení: fin. bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

šek: cestovní/bankovní šekдоро́жный/ба́нковский чек

tajemství: obchodní/bankovní/státní tajemstvíкомме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йна

účet: bankovní účetба́нковский счёт

účetnictví: podvojné/bankovní účetnictvíдвойна́я/ба́нковская бухгалте́рия

konto: otevřít si kontoоткры́ть (ба́нковский) счёт

převod: platit bankovním převodemплати́ть перечисле́нием, плати́ть ба́нковским перево́дом

rada: městská/bankovní radaгородско́й/ба́нковский сове́т

ústav: bankovní ústavба́нковское учрежде́ние

výpis: fin. bankovní výpisба́нковская вы́писка

záruka: písemná/právní/bankovní zárukaпи́сьменная/правова́я/ба́нковская гара́нтия

ба́нковский: bankovní účetба́нковский счёт