Hlavní obsah

дом

Podstatné jméno, rod mužský-а/-у; -а́, -о́в

  1. dům, budova, staveníбло́чный домpanelákжило́й домobytný důmмеща́нский домměšťanský důmдом-новостро́йкаnovostavba
  2. obyvatelé domupřen. dům
  3. domov, dům rodný ap.
  4. rodina, domácnost
  5. ústav, sídlo, instituce umění, obuvi ap.де́тский домdětský domovба́нковский домbankovní dům, bankaпубли́чный домveřejný dům, nevěstinec

Vyskytuje se v

до́ма: как до́маjako doma být, cítit se ap.

ключ: стро́ить/сдать дом под ключstavět dům na klíč

публи́чный: публи́чный домveřejný dům, nevěstinec

доста́вка: доста́вка на́ домrozvoz (domů), donáška do domu

друг: друг до́маrodinný přítel

изда́тельский: изда́тельский домvydavatelství, nakladatelství

исправи́тельный: исправи́тельный домpolepšovna, nápravný ústav

о́тдых: Дом о́тдыхаrekreační zařízení, zotavovna

подбежа́ть: подбежа́ть к до́муpřiběhnout k domu

престаре́лый: дом престаре́лыхdomov důchodců

ребёнок: дом ребёнкаkojenecký ústav

роди́льный: роди́льный домporodnice

сиро́тский: сиро́тский домsirotčinec

вблизи́: Шко́ла вблизи́ от до́ма.Škola je blízko domu.

во́зле: дом во́зле леса́dům u lesa

войти́: войти́ в дом/исто́риюvejít do domu/historie

вот: Вот наш дом.Tady je náš dům.

за́городный: за́городный домrodinný dům na okraji města, za městem

из: дом из ка́мняkamenný dům

как: Бу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.

нет: Его́ нет до́ма.Není doma.

оказа́ться: До́ма не оказа́лось никого́.Doma nikdo nebyl.

пане́льный: пане́льный домpanelový dům, panelák

переки́нуться: Ого́нь переки́нулся на сосе́дний дом.Oheň přeskočil na sousední dům.

разбо́рный: разбо́рный домmontovaný dům

разгро́м: До́ма по́лный разгро́м.Doma je všechno vzhůru nohama.

роди́тельский: роди́тельский домotcovský dům

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

сумасше́дший: сумасше́дший домblázinec, psychiatrická léčebna, hovor. cvokárna

гость: В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.Všude dobře, doma nejlíp.

budova: жило́е зда́ние, жило́й домobytná budova

bytový: жило́й домbytový dům

činžovní: дохо́дный дом, жило́й (многоэта́жный) домčinžovní dům

domov: де́тский домdětský domov

důchodce: дом пенсионе́ровdomov důchodců

dům: публи́чный домveřejný dům

dynastie: дом Романо́выхdynastie Romanovců

kojenecký: дом ребёнкаkojenecký ústav

mládež: общежи́тие, дом молодёжиdomov mládeže

obchodní: универма́г, торго́вый домobchodní dům

od, ode: от до́ма к до́му, из до́ма в домdům od domu

práce: рабо́та на дому́práce z domu

řadový: блоки́рованный дом, дом рядово́й застро́йкиřadový dům

senior: дом престаре́лыхdomov seniorů

služba: слу́жба доста́вки (на́ дом)zásilková služba

ústav: дом ребёнка/слепы́хkojenecký/slepecký ústav

veřejný: публи́чный дом, zast. дом терпи́мостиveřejný dům

azylový: дом для бе́женцев, дом-убе́жищеazylový dům

čekat: До́ма его́ ждала́ трёпка.Doma ho čekal výprask.

domovní: но́мер до́маdomovní číslo

dostat: Нам до́ма здо́рово влете́ло.Doma jsme dostali co proto.

držet se: остава́ться до́маdržet se doma

dvougenerační: дом для двух поколе́нийdvougenerační dům

dvoupatrový: трёхэта́жный домdvoupatrový dům

kamenný: ка́менный домkamenný dům

klíč: ключ от маши́ны/до́маklíč od auta/domu

léčebna: психиатри́ческая лече́бница, сумасше́дший домpsychiatrická léčebna

majitel: владе́лец до́ма, домовладе́лецmajitel domu

meta: домdomácí meta

nejvyšší: Наш дом са́мый высо́кий.Náš dům je nejvyšší.

neobývaný: необита́емый домneobývaný dům

okolí: в окре́стности до́маv okolí domu

ordinovat: Врач принима́ет на дому́.Lékař ordinuje doma.

panelový: пане́льный домpanelový dům

paní: хозя́йка до́маpaní domu

panský: госпо́дский домpanský dům

pohodlí: Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.Udělejte si pohodlí.

pracovat: рабо́тать сверхуро́чно/на дому́pracovat přes čas/doma

prásknout: Мо́лния удари́ла в дом.Blesk prásknul do domu.

proniknout: прони́кнуть в домproniknout do domu

rekreační: дом о́тдыхаrekreační zařízení

rodný: родно́й дом, пена́тыrodný dům

rozestavěný: стро́ящийся домrozestavěný dům

rozvážka: доста́вка обе́дов на́ домrozvážka obědů až domů

sedět: Что ты до́ма выси́живаешь?Co sedíš pořád doma?

spadnutí: Дом вот-вот ру́хнет.Dům je na spadnutí.

starý: ста́рый домstarý dům

udělat: убра́ть домudělat doma pořádek uklidit

vlastnictví: совладе́льческий домdům ve společném vlastnictví

vnitřek: интерье́р до́маvnitřek domu

vyrazit: вы́швырнуть кого на у́лицу/из до́маvyrazit koho na ulici/z domu

výstavný: благоустро́енный домvýstavný dům

дом: дом-новостро́йкаnovostavba

zapálit: подже́чь домzapálit dům

zásilkový: слу́жба доста́вки на́ домzásilková služba

zastesknout se: Он соску́чился по до́му.Zastesklo se mu po domově.

zateplení: утепле́ние фаса́да до́маzateplení domu

doma: быть как до́маcítit se jako doma

naruby: переверну́ть весь дом вверх дномobrátit celý dům naruby

pec: лежа́ть (до́ма) на печи́, сиде́ть до́маsedět za pecí