Hlavní obsah

вот

Příslovce

  1. tady, tam, zdeВот наш дом.Tady je náš dům.Вот вам прекра́сный приме́р.Tady máte pěkný příklad.
  2. hle, to, v tomВо́т в чём вопро́с.A o to jde.

Vyskytuje se v

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

да: Вот это да́!Výborně!, Paráda!, Tak to má být!

и: и вотa tak

и́менно: вот и́менно(no) právě

клю́ква: Вот так клю́ква!A sakra!, To jsou věci!

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

пиро́г: Вот таки́е пироги́!Tak se věci mají!

почему́: (и) вот почему́a proto

сиде́ть: вот где сиди́т кто/что у когоmít plné zuby koho/čeho

так: так вотtak, tak tedy, no tak

фунт: Вот так фунт!To jsou věci!

здо́рово: Вот здо́рово!To je paráda!

но́мер: Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.

раскла́д: Вот тако́й раскла́д.Věci se mají takhle.

сюрпри́з: Вот так сюрпри́з!To je ale překvapení!

фи́шка: Вот в чём фи́шка!A o to jde.

шту́ка: Вот така́я шту́ка!To je ale věc!

э́то: Вот э́то да!No to je něco!

ситуа́ция: Вот ситуа́ция!To je tedy situace! obtížná, komplikovaná

co: To je hezký domek, co?Вот э́то краси́вый до́мик, а?

hasnout: Tím to hasne.Вот и всё.

chvíle: Autobus přijede každou chvíli.Авто́бус вот-вот придёт.

jiná: No, to je jiná!Вот э́то друго́е де́ло!

krutý: To je krutý!Вот э́то кру́то!

nějaký: To byla nějaká hudba!Вот э́то была́ му́зыка!

osel: Ty jsi ale osel!Вот ты осёл!

otrava: To je otrava!Вот доса́да!

podat si: Pěkně si ho podám!Я вот его́ проберу́!

překvapení: To je překvapení!Вот (так) сюрпри́з!

spadnutí: Dům je na spadnutí.Дом вот-вот ру́хнет.

spadnutí: Déšť je na spadnutí.Дождь вот-вот начнётся.

tkvít: V tom to tkví.Вот в чём вопро́с.

to: To prší!Вот тако́й дождь!

zírat: Ten bude zírat!Вот глаза́-то вы́таращит!

hustý: To je hustý.(Вот э́то) жесть.

klika: To byla klika!Вот повезло́!

paráda: A je po parádě.Вот и всё., И коне́ц.

paráda: To je paráda!Вот здо́рово!, Э́то замеча́тельно!

pes: V tom je (ten) zakopaný pes!Вот где соба́ка зары́та!

potěšit: No potěš pámbu!Вот тебе́ и на!

potud: Mám toho až potud dost, po krk.С меня́ хва́тит., У меня́ вот где сиди́т.

pranice: To je slovo do pranice!Вот э́то друго́й разгово́р!

sem: To se sem nehodí.Вот э́то сюда́ не подхо́дит.

vidět: Přijde co nevidět. brzyОн вот-вот придёт.

vůl: expr. Ty vole! při údivuВот те(бе́) на!

zakopaný: V tom je ten pes zakopaný!Вот где соба́ка зары́та!

zlost: To je k zlosti.Вот кака́я доса́да.