Hlavní obsah

оно́

Podstatné jméno, rod středníнескл.

Podstatné jméno, rod středníнескл.

  1. Так вот оно́ что! hovor.Tak takhle je to!, Tak to je teda!

Vyskytuje se v

де́латься: Что ему́ де́лается!Co mu to udělá!, Nic by se mu nestalo!

его́: по его́podle něj, podle jeho vůle

её: по еёpodle její vůle, podle ní

их: по ихpodle jejich vůle, přání, podle nich

курс: он не в ку́рсе ктоneví, která bije, není v obraze

мать: в чём его́ мать роди́лаjak ho pánbůh stvořil

мо́крый: У него́ глаза́ на мо́кром ме́сте.Je plačtivý. Je jako slzavé údolí.

оно́: Так вот оно́ что!Tak takhle je to!, Tak to je teda!

просо́хнуть: Он не просо́х (ещё).Ten ho ještě má., Ještě nevystřízlivěl.

пуска́й: пуска́й его́aťsi, budiž, buďsi

ста́ться: с него́ ста́нетсяto je mu podobné, je toho schopen, od něho se to může čekat

води́ться: У него́ во́дятся де́ньги.Bývá při penězích.

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

смерть: Он бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.

тяжёлый: У него́ тяжёлая голова́.Má těžkou hlavu.bolavá

у́хо: Он туг на́ уши.Špatně slyší., Je nahluchlý.

везти́: (Ему́) везёт.Daří se (mu).

выпива́ть: Он выпива́ет.Chlastá.

выступа́ть: Он ве́чно выступа́ет.Má pořád námitky.

вы́ступить: Он вы́ступил в ро́ли посре́дника.Vystoupil v roli zprostředkovatele.

гнуша́ться: Он ниче́м не гнуша́ется.Ničeho se neštítí.

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

го́рло: Он сыт по го́рло обеща́ниями.Má už dost slibů.

довести́сь: Мне довело́сь встре́титься с ним.Měl jsem příležitost se s ním setkat.

доводи́ться: Он мне доводи́тся дя́дей.Je mým strýcem.

до́лжное: На́до отда́ть ему́ до́лжное,...To se (mu) musí nechat,...

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

значи́тельный: Он челове́к значи́тельный.Je to důležitý člověk.

золото́й: У него́ золоты́е ру́ки.Má zlaté ruce.

из-под: вы́йти из-под его́ влия́нияdostat se z jeho vlivu

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

когда́: Когда́ он придёт?Kdy přijde?

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

мизи́нец: Он не сто́ит ва́шего мизи́нца.Nesahá vám ani po kotníky.

нело́вко: Ему́ нело́вко.Cítí se trapně.

непью́щий: Он непью́щий.Je abstinent.

нет: Его́ нет до́ма.Není doma.

неуже́ли: Неуже́ли он согласи́лся?Opravdu souhlasil?

ни́зкий: Он ни́зкого ро́ста.Je malý., Je malé postavy.

оди́н: Он живёт оди́н.Žije sám.

остри́ть: Остри́ли на его́ счёт.Bavili se na jeho účet.

пить: Он си́льно пьёт.Hodně pije.

плева́ть: Мне плева́ть на него́.Kašlu na něj.

по: Он по профе́ссии...Povoláním je...

повезти́: Ему́ повезло́.Měl štěstí., Štěstí mu přálo.

повести́: Он бро́вью не повёл.Ani nemrkl., Nehnul ani brvou.

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

положи́тельно: Он положи́тельно не зна́ет,...Vůbec neví,...

посла́ть: Пошли́ ты его́ (куда́) пода́льше!Pošli ho někam!

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

причита́ться: Ему́ причита́ется...Má dostat...

рад: Она́ ра́да, что...Je ráda, že...

рвать: Его́ рвёт.Zvrací.

рома́н: Кру́тит с ней рома́н.Má s ní poměr., Chodí s ní.

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

сейча́с: Он сейча́с здесь был.Teď tady byl.

ста́рше: Он ста́рше меня́ на два го́да.Je o dva roky starší než já.

сту́кнуть: Ему́ сту́кнуло со́рок.Překročil čtyřicítku., Už mu bylo čtyřicet.

су́щность: В су́щности, он прав.Má v podstatě pravdu.

твёрдо: Он твёрдо убеждён, что ...Je pevně přesvědčen, že ...

трясти́: Он тряс мне ру́ку.Potřásal mi rukou.

ту́ча: Он как ту́ча.Mračí se.

ты: Он с те́хникой на ты.Dobře rozumí technice.

уво́литься: Он уво́лился с рабо́ты.Dal výpověď.

утончённый: У неё утончённые мане́ры.Má vybrané způsoby.

хло́пать: Хло́пал его́ по плечу́.Plácal ho po rameni.

арка́н: Его́ туда́ и на арка́не на затя́нешь.Nedostaneš ho tam ani heverem.

бре́згать: Он ниче́м не бре́згает.Ničeho se neštítí.

винегре́т: у него́ в голове́ винегре́тmá v hlavě zmatek

во́жжи: Ему́ вожжа́ под хвост попа́ла.Začal jančit/blbnout.

ка́рта: Ему́ и ка́рты в ру́ки.V tom se vyzná (nejlíp ze všech)., Na to je nejlepší.

козёл: от него́ как от козла́ молока́hovor. je starýho kozla platný k čemu

кто: Кто его́ зна́ет!Kdo ví!

молоко́: Молоко́ у него́ на губа́х не обсо́хло.Teče mu (ještě) mléko po bradě.

му́ха: Он му́хи не оби́дит.Ani mouše neublíží.

о́бух: Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.Je jako by dostal palicí do hlavy.

опа́сно: Он опа́сно бо́лен.Je vážně nemocen.

пе́рстень: У неё ру́ки в пе́рстнях.Má ruce samé prsteny.

покро́й: Они́ все на оди́н покро́й.Všichni jsou na jedno brdo.

помёт: Они́ одного́ помёта.Jsou ze stejného těsta.

пу́сто: чтоб ему́ пу́сто бы́лоaby ho čert vzal

разгова́ривать: Я с ним давно́ не разгова́риваю.Nebavím se s ním už dlouho.

распра́ва: У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.Udělám s ním krátký proces.

расстоя́ние: Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

ребёнок: Он как ма́ленький ребёнок.Je jako dítě., Je ještě nezkažený.

руча́ться: Руча́юсь свое́й голово́й за него́.Ručím za něho vlastní hlavou.

рыть: Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

сват: Он мне ни сват, ни брат.Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.

све́рху: Све́рху смотре́л на него́.Díval se na něho spatra.

сгора́ть: На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.

сгу́сток: Он - сгу́сток эне́ргии.Je úplně nabitý energií.

сдоброва́ть: Ему́ не сдоброва́ть.S ním to špatně dopadne.

се́рый: Се́рого вещества́ у него́ не хвата́ет.Nic mu nedochází., Chybí mu buňky.

сла́бить: Его́ сла́бит.Má průjem.

вот: Вот (оно́) как/что!Tak je to!, Á, tak!

cit: у него́ ра́звито чу́вство чегоmá cit pro co

filip: У него́ котело́к ва́рит.Ten má filipa.

jiný: Она́ бере́менна/в положе́нии.Je v jiném stavu.

milost: Его́ ми́лостьJeho Milost

namále: Он чуть бы́ло не поги́б.Měl namále.

nerv: У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.Povolily mu nervy.

oba, obě: Он о́чень нело́вкий.Má obě ruce levé.

odpočívat: Мир пра́ху его́!euf. Ať odpočívá v pokoji!

po: Его́ нет в живы́х.Je po něm.

pokoj: Оста́вь его́ в поко́е.Nechej ho na pokoji.

pomoct si: Я не могу́ удержа́ться, но он мне во́все не нра́вится.Nemohu si pomoci, ale vůbec se mi nelíbí.

prdel: Чёрт!, Ёб твою́ мать!, Мать его́ так!Do prdele!

proto: Ему́ здо́рово доста́лось.Dostal co proto.

při: Он по́лный.Je při těle.

psí: У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.Měl psí oči.

stav: Она́ бере́менна/в положе́нии.Je v jiném stavu.

autonehoda: Он поги́б в ДТП.Zahynul při autonehodě.

bát se: Она́ беспоко́ится за ребёнка.Bojí se o dítě.

bavit se: Чего́ с ним разгова́ривать?Proč se s ním bavit?

beran: Он упря́мый, как осёл.Je tvrdohlavý jako beran.

bez sebe: Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.Byli radostí bez sebe.

bezvědomí: Он потеря́л созна́ние.Je v bezvědomí.

bledě: Его́ де́ло пло́хо.Vypadá to s ním bledě.

buňka: У него́ комме́рческая жи́лка.přen. Má buňky na obchodování.

být: Ско́лько ему́ лет?hovor. Kolik mu je?

centrum: Он живёт в це́нтре.Bydlí v centru.

čekat: Он не заста́вил нас до́лго ждать.Nenechal nás (na sebe) dlouho čekat.

daleko: Она́ чуть не запла́кала.Neměla daleko k slzám.

dařit se: Ему́ везёт.Daří se mu.

dát: Он не по́дал ви́ду.Nedal na sobě nic znát.

dát se: Он не дал себя́ в оби́ду.Nedal se.

dávat: Он не пока́зывает ви́ду.Nedává na sobě nic znát.

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

dělat se: Ей стано́вится ду́рно.Dělá se jí špatně.

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

děravý: У него́ дыря́вая па́мять.Má děravou paměť.

dieta: Ему́ вы́платили су́точные.Dostal diety.

dítě: У них дво́е дете́й.Mají dvě děti.

dobrý: Он хоро́ший челове́к.Je to dobrý člověk.

dokonale: Он в соверше́нстве владе́ет италья́нским языко́м.Dokonale ovládá italštinu.

dokončit: Она́ неда́вно око́нчила вуз.Nedávno dokončila vysokou školu.

dolehnout: Его́ охвати́л страх.Dolehl na něj strach.

domýšlivý: Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.Je velmi domýšlivý.

doplnit: Он попо́лнил свои́ зна́ния.Doplnil si vědomosti.

doporučení: по его́ рекоменда́цииna jeho doporučení

dost: Он уже́ доста́точно взро́слый.Už je dost velký.

dostatek: У него́ всего́ вдо́воль.Má všeho dostatek.