Hlavní obsah

за́нятый

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. obsazený, zaplněný místo ap.
  2. zaneprázdněný, zaměstnanýОн за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.За́нято.(Je) obsazeno. při telefonování

Vyskytuje se v

заня́ть: дух за́нялоtěžko se dýchá

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

obsadit: За́нято.Je obsazeno.

obsazovací: коро́ткий гудо́к, сигна́л за́нятоobsazovací tón při telefonování

tón: сигна́л за́нятоtech. obsazovací tón

místo: заня́ть пе́рвое ме́стоsport. obsadit první místo

mít: У меня́ дела́., Я за́нятый.Mám práci.

neutrální: заня́ть нейтра́льную пози́циюzaujmout neutrální stanovisko

pozice: заня́ть руководя́щее положе́ниеzaujmout vedoucí pozici

stanovisko: заня́ть чёткую пози́циюzaujmout jasné stanovisko

umístit se: Он за́нял четвёртое ме́сто.Umístil se jako čtvrtý.

úrok: заня́ть де́ньги под проце́нтыvypůjčit si peníze na úrok

vytížit: Он был по́лностью за́нят.Byl plně vytížen.

zadaný: Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.Promiňte, ale tento stůl je zadaný.

zaujmout: заня́ть определённую пози́циюzaujmout určité stanovisko

obsazený: За́нято.Obsazeno. při telefonování

sedlo: помо́чь кому заня́ть про́чное положе́ниеpřen. pomoct komu do sedla k moci

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.