Hlavní obsah

позво́лить

Dokonavé sloveso-лю, -лишь; -ленный

  1. dovolitДу́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.
  2. připustit, dopustit, dovolit
  3. позво́ль(те) s dovolením, dovol(te), promiň(te)

Vyskytuje se v

разреше́ние: С твоего́ разреше́ния позво́лю себе́ на ты.Když dovolíš, budu ti tykat.

dát se: позво́лить себя́ опери́роватьdát se operovat

dovolení: Разреши́те!, Позво́льте!S dovolením!

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

projít: Ему́ всё позво́лено.Všechno mu projde.

prosit: Разреши́те/Позво́льте пригласи́ть (вас на та́нец)?Smím prosit?

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.